Vitboken presenterades under sessionen

30.10.2003
Gustav Björkstrand vitbok om ”Nordisk forskning och innovation – globalt ledande genom ökat samarbete” presenterades och debatterades under sessionens sista dag 29 oktober 2003.
Foto: Nordiska Ministerrådet
Gustav Björkstrand vitbok om ”Nordisk forskning och innovation – globalt ledande genom ökat samarbete” presenterades och debatterades under sessionens sista dag 29 oktober 2003.

Det var Sveriges utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros som presenterade vitboken för Nordiska Rådet. Björkstrand, som på Nordiska Ministerrådets uppdrag har arbetat fram vitboken, var i ett pressmöte optimistisk till visionen om att Norden skall vara en internationellt ledande och attraktiv forskningsregion vid 2010.

I vitboken framkommer konkreta förslag på hur Norden kan nå målsättningen om att bli en ledande forsknings- och innovationsregion i globalt perspektiv:
- Förutsättningen är att de nordiska länderna förenar sina resurser i strävandena att nå en ledande position inom forskning och utveckling fram till 2010, säger Gustav Björkstrand. Hans konkreta förslag är att etablera NoFIR, Nordiska Forsknings- och Innovationsrådet från 1.1.2005, samtidigt med etablerandet av NORIA (Nordic Research and Innovation Area). Björkstrand rekommenderar bland annat att FPR och NorFA integreras i NoFIR, samt att Nordisk Industrifonds och NorFA:s sekretariat sammanslås.

Ett närmare samarbete och samfinansiering kan öka den årliga nordiska forskningsbudget från 150 till 500-600 miljoner DKK, säger Björkstrand.

Läs vitboken på Nordiska Rådets hemsida
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her