Vitboken presenterades under sessionen

30.10.2003
Gustav Björkstrand vitbok om ”Nordisk forskning och innovation – globalt ledande genom ökat samarbete” presenterades och debatterades under sessionens sista dag 29 oktober 2003.
Foto: Nordiska Ministerrådet
Gustav Björkstrand vitbok om ”Nordisk forskning och innovation – globalt ledande genom ökat samarbete” presenterades och debatterades under sessionens sista dag 29 oktober 2003.

Det var Sveriges utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros som presenterade vitboken för Nordiska Rådet. Björkstrand, som på Nordiska Ministerrådets uppdrag har arbetat fram vitboken, var i ett pressmöte optimistisk till visionen om att Norden skall vara en internationellt ledande och attraktiv forskningsregion vid 2010.

I vitboken framkommer konkreta förslag på hur Norden kan nå målsättningen om att bli en ledande forsknings- och innovationsregion i globalt perspektiv:
- Förutsättningen är att de nordiska länderna förenar sina resurser i strävandena att nå en ledande position inom forskning och utveckling fram till 2010, säger Gustav Björkstrand. Hans konkreta förslag är att etablera NoFIR, Nordiska Forsknings- och Innovationsrådet från 1.1.2005, samtidigt med etablerandet av NORIA (Nordic Research and Innovation Area). Björkstrand rekommenderar bland annat att FPR och NorFA integreras i NoFIR, samt att Nordisk Industrifonds och NorFA:s sekretariat sammanslås.

Ett närmare samarbete och samfinansiering kan öka den årliga nordiska forskningsbudget från 150 till 500-600 miljoner DKK, säger Björkstrand.

Läs vitboken på Nordiska Rådets hemsida
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her