Nyheter

NordForsk vil skabe bro mellem forskning og praktisk læreruddannelse

NordForsk vil skabe bro mellem forskning og praktisk læreruddannelse

24.05.2018

Forskningsprogrammet «Education for Tomorrow» er nu gået ind i fase 2, og i den forbindelse afholdt NordForsk for nylig en kick-off i Oslo under temaet «Bridging research with practice in the area of teaching and learning in new learning environments».

Les mer…

38 millioner til persontilpasset barnekreftbehandling

38 millioner til persontilpasset barnekreftbehandling

16.05.2018

NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd har gått sammen om en utlysning innen persontilpasset kreftbehandling for barn. Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment har et budsjett på 38 millioner norske kroner og søknadsfrist er 3. oktober 2018.

Les mer…

Nasjonal og internasjonal anerkjennelse for NordAqua-leder

Nasjonal og internasjonal anerkjennelse for NordAqua-leder

16.05.2018

Professor Eva-Mari Aro er valgt som Foreign Associate i National Academy of Sciences og tildelt 2018-prisen i Finnish Academy of Science and Letters.

Les mer…

The Nordic Language Processing Laboratory (NLPL)

The Nordic Language Processing Laboratory (NLPL)

04.05.2018

På Nordic Language Processing Laboratory (NLPL), et nordisk forskningssamarbejde i regi af Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC), arbejder man med at uddanne næste generation af forskere, der arbejder med den sprogteknologi, som danner grundlag for blandt andet Google Translate og Apple’s talegenkendelsesprogram, Siri.

Les mer…

Statistikkbyråene vil gi enklere tilgang til data

Statistikkbyråene vil gi enklere tilgang til data

05.04.2018

I 2015 tildelte NordForsk samarbeidsprosjektet mellom de nordiske statistikkbyråene 14 millioner norske kroner. Prosjektet fikk navnet NordMAN, og hensikten er å etablere en felles nordisk løsning for å gi forskere enklere tilgang til nordiske mikrodata som er samlet inn for statistiske formål, samt en oversikt over eksisterende nordiske registre.

Les mer…

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her