Nyheter

Historisk nordisk satsing på persontilpasset medisin

Historisk nordisk satsing på persontilpasset medisin

23.03.2018

Persontilpasset medisin er et tverrfaglig forskningsfelt som vil stå høyt på den nordiske forsknings-og innovasjonsagendaen i årene som kommer. Innovationsfonden Danmark, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, The Icelandic Centre for Research - RANNÍS, Norges forskningsråd, VINNOVA, og NordForsk har derfor gått sammen om en utlysning som tar sikte på å finansiere nordiske prosjekter som bidrar til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet. Innovations in Personalised Medicine: Towards implementation of personalised medicine in healthcare har et budsjett på 15 millioner euro, og søknadsfristen er 4. september 2018.

Les mer…

Finansierer tre nye prosjekter innen samfunnssikkerhet

Finansierer tre nye prosjekter innen samfunnssikkerhet

19.03.2018

NordForsks styre har besluttet å finansiere tre nye prosjekter i Nordisk program om samfunnssikkerhet med totalt 28,5 millioner norske kroner.

Les mer…

Verdens smarteste løsning for verdens største datamengder

Verdens smarteste løsning for verdens største datamengder

09.03.2018

Partikkelakseleratoren Large Hadron Collider ved CERN er verdens største og mest komplekse forskningsanlegg, som også genererer verdens største datamengder. Det betyr at anlegget også trenger ekstremt smarte løsninger for håndtering, analysering og lagring av data, og en av de smarteste løsningene er resultatet av et nordisk samarbeid.

Les mer…

Nordisk krafttak for utviklingen av persontilpasset medisin

Nordisk krafttak for utviklingen av persontilpasset medisin

02.03.2018

Det NordForsk-finansierte konsortiet, Nordic POP (Nordic Patient Oriented Products), har fått 42 millioner kroner til utviklingen av nye, persontilpassede medisiner. – Ambisjonen er at regionen vår skal bli ledende i Europa på dette området, sier professor Ingunn Tho ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo til Titan.uio.no

Les mer…

25 millioner NOK til nyt Nordic Centre of Excellence, der skal forske på lærerkvalitet i nordiske klasseværelser

25 millioner NOK til nyt Nordic Centre of Excellence, der skal forske på lærerkvalitet i nordiske klasseværelser

20.02.2018

Det nordiske uddannelsesprogram, Education for Tomorrow, er på vej ind i fase to. I den forbindelse finansierer NordForsk et nyt Nordic Centre of Excellence, som fokuserer på lærerkvalitet i nordiske klasseværelser. Det nye center er et samarbejde mellem forskere fra hele Norden.

Les mer…

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her