Nyheter

Bedre programvare fører til bedre forskning

Bedre programvare fører til bedre forskning

12.01.2018

Programvare og datakompetanse er blitt avgjørende på de fleste forskningsområder, men forskere bruker ofte programvare som er unødvendig komplisert eller utvikler egne koder som blir ubegripelige for andre forskere. Men nå er det hjelp å få, i form av workshops som fremmer utviklingen av bedre programvare i forskningsmiljøer over hele Norden.

Les mer…

– NordForsk skal være en synlig og ettertraktet samarbeidspartner

– NordForsk skal være en synlig og ettertraktet samarbeidspartner

05.01.2018

1. januar 2018 tok Arne Flåøyen over direktørstolen i NordForsk. Han kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i det norske Veterinærinstituttet, der han har vært forsker og leder i over 20 år. – Jeg ser på NordForsk som en katalysator for nordisk forskningssamarbeid og mitt mål er å gjøre NordForsk til en enda mer synlig og ettertraktet samarbeidspartner i det nordiske forskningssystemet, sier Arne Flåøyen.

Les mer…

NordForsk finansierer fire internationale postdoc-projekter indenfor neutronforskning

NordForsk finansierer fire internationale postdoc-projekter indenfor neutronforskning

20.12.2017

De fire projekter modtager tilsammen næsten otte millioner NOK fra NordForsks program for neutronforskning.

Les mer…

Livreddende system for sikker deling av biomedisinske data

Livreddende system for sikker deling av biomedisinske data

20.12.2017

Før: Forskere brukte usikre medier, som USB-stasjoner eller CD-er i rekommanderte postsendinger, når de skulle utveksle sensitive biomedisinske data om folks helse mellom institusjoner eller over landegrenser. Nå: Forskerne kan utveksle data med stor hastighet – og redde flere liv – via en sikker nordisk datadelingstjeneste.

Les mer…

NordForsk skal finansiere seks universitetskonsortier

NordForsk skal finansiere seks universitetskonsortier

20.12.2017

Under NordForsks nye finansieringsinstrument Nordic University Hubs har seks søknader fått innvilget støtte innenfor en ramme på totalt 180 millioner NOK.

Les mer…

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her

Facebook