Nyheter

Arne Flåøyen blir ny direktør for NordForsk

Arne Flåøyen blir ny direktør for NordForsk

15.09.2017

Arne Flåøyen har takket ja til stillingen som direktør i NordForsk og tiltrer 1. januar 2018.

Les mer…

Ny digital utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries

Ny digital utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries

05.07.2017

Nordisk komité for bioetikk og NordForsk lanserer fjerde utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries. Rapporten gir en oppdatert oversikt over de nordiske landenes lovgivning innen en rekke områder, deriblant assistert befruktning, biobanker, kloning og embryoforskning.

Les mer…

Ny rapport kartlegger nordiske universiteters forskningsprestasjoner

Ny rapport kartlegger nordiske universiteters forskningsprestasjoner

05.07.2017

NordForsks tredje rapport i serien "Comparing Research at Nordic Higher Education Institutions Using Bibliometric Indicators" tar for seg årene 1999-2014, og er kraftig utvidet i forhold til de to foregående rapportene. Den viser at enkelte nordiske universiteter er i verdensklasse innen forskning, men at de fleste ikke når det nivået.

Les mer…

Arktis-satsing i rute

Arktis-satsing i rute

23.06.2017

NordForsk-programmet Ansvarlig utvikling av Arktis holdt sitt første årsmøte i Umeå 13 -14 juni. Over 50 deltagere utvekslet erfaringer fra prosjektenes første leveår og presenterte statusrapporter over arbeidet så langt.

Les mer…

Ollila ber Norden investere 635 millioner i energiforskning

Ollila ber Norden investere 635 millioner i energiforskning

21.06.2017

Jorma Ollila foreslår i en ny rapport å opprette et nordisk forsknings- og demonstrasjonsprogram på 635 millioner norske kroner og at det skal administreres av NordForsk, Nordisk Innovasjon og Nordisk energiforskning.

Les mer…

Nyhetsbrev
Facebook