Nyheter

Historisk investering i nordisk barnekreftforskning

Historisk investering i nordisk barnekreftforskning

18.12.2018

NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd har gått sammen om en historisk investering i barnekreftforskning i Norden, og tildeler totalt 30 millioner NOK til tre nordiske prosjekter innenfor persontilpasset kreftbehandling for barn. Prosjektene vil gjennom nordisk samarbeid om kliniske studier bidra til at barn som rammes av kreft kan få tilgang til de mest moderne behandlingene. – Jeg er veldig spent på å følge med på disse prosjektene, både fordi de er gode i seg selv, men også fordi de kan bidra til å bane vei for mer samarbeid om klinisk forskning i Norden, sier Norges helse- og omsorgsminister, Bent Høie.

Les mer…

Norden satser 165 MNOK på persontilpasset medisin

Norden satser 165 MNOK på persontilpasset medisin

18.12.2018

Persontilpasset medisin er mer aktuelt enn noensinne. Ved hjelp av ny kunnskap blir det mulig å tilby den enkelte pasient mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. Norges forskningsråd, Innovationsfonden Danmark, Vinnova, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Rannís, og NordForsk har derfor gått sammen om å finansiere sju nordiske prosjekter som skal bidra til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet med 165 millioner norske kroner.

Les mer…

Oppdatert digital utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries

Oppdatert digital utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries

04.12.2018

Nordisk komité for bioetikk og NordForsk lanserer femte utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries. Rapporten gir en oppdatert oversikt over de nordiske landenes lovgivning innen en rekke områder, deriblant assistert befruktning, biobanker, kloning og embryoforskning.

Les mer…

Ny statistik på samarbetet inom forskning mellan Norden och Storbritannien

Ny statistik på samarbetet inom forskning mellan Norden och Storbritannien

23.11.2018

Norden och Storbritannien har ett brett och omfattande samarbete inom forskning och innovation visar en ny sammanställning med statistik på samarbete mellan de två regionerna.

Les mer…

Öppen vetenskap på agendan i Stockholm

Öppen vetenskap på agendan i Stockholm

22.11.2018

Hur långt har de nordiska länderna kommit när det gäller att ta itu med öppen vetenskap? Vilka incitament och belöningar krävs för att engagera forskare i att öppet dela med sig av sin forskning? Och hur kan vi involvera andra delar av samhället mer i forskningen? Det var några av de frågor som diskuterades under Nordic Open Science Conference 15–16 november 2018 i Stockholm.

Les mer…

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her