Nyheter

Utlyser 120 millioner til tverrfaglige forskningsprosjekter

Utlyser 120 millioner til tverrfaglige forskningsprosjekter

18.06.2019

NordForsks nye program har som målsetting å fremme tverrfaglig forskning av høy kvalitet som kombinerer og integrerer kunnskap fra flere fagområder. Den første utlysningen i Nordisk program for tverrfaglig forskning har et budsjett på totalt 120 millioner norske kroner og søknadsfrist er 13. november 2019.

Les mer…

56 projekt ansökte om finansiering för att utveckla hållbara och smarta nordiska städer

56 projekt ansökte om finansiering för att utveckla hållbara och smarta nordiska städer

14.06.2019

Finansieringsbeslutet för vilka projekt som finansieras är beräknat att fattas i oktober-november 2019.

Les mer…

Digital sikkerhet på agendaen i Haag

Digital sikkerhet på agendaen i Haag

07.06.2019

De nordiske landene har samarbeidet tett om samfunnssikkerhet i flere tiår, og i de siste årene er denne tradisjonen blitt styrket gjennom en rekke politiske initiativ på tvers av landegrensene. I 2016 ble fire prosjekter finansiert under Nordisk program om samfunnssikkerhets utlysning om samfunn, integritet og IKT-sikkerhet. Nylig møttes de i Haag for å utveksle erfaringer og fortelle om hvordan det har gått så langt.

Les mer…

Trusler i luften

Trusler i luften

06.06.2019

Verdens helseorganisasjon kaller luftforurensning den største miljømessige helsetrusselen i verden. Hvert år dør rundt 10 000 mennesker i Norden for tidlig på grunn av forurenset luft, men likevel er det stor usikkerhet rundt hvilke forurensende stoffer som er mest helseskadelige. Det skal professor Jørgen Brandt og NordForsk-prosjektet NordicWelfAir finne ut av.

Les mer…

Invitation til e-infrastruktursamarbejde

Invitation til e-infrastruktursamarbejde

27.05.2019

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) inviterer konsortier, der består af e-infrastructurudbydere, udviklere, forskere og andre beslægtede netværk i den nordiske region til at ansøge om samarbejdsprojekter inden for e-infrastruktur (digital infrastruktur), der kan have interesse for Norden. Ansøgningerne kan også igangsættes af NeIC Provider Forum.

Les mer…

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her