Nyheter

NordForsk på Nordisk råds sesjon

NordForsk på Nordisk råds sesjon

02.11.2018

I forbindelse med Nordisk råds sesjon arrangerte NordForsk lunsjseminaret «Muligheter og utfordringer for nordisk helsedataforskning» for nordiske parlamentarikere. Målsettingen for seminaret var å vise det store potensialet for nordisk nytte innen helsedatasamarbeid, i tillegg til å sette søkelys på eksisterende hindringer og flaskehalser som hemmer nordisk forskning basert på registerdata. Årets sesjon fant sted på Stortinget i Oslo.

Les mer…

NordForsk Magasin 2018 lanceret

NordForsk Magasin 2018 lanceret

26.10.2018

Temaet i dette års udgave af magasinet er de nordiske registre og det spændende arbejde, som nordiske forskere gennemfører, når de får adgang til registrene.

Les mer…

Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata

Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata

18.10.2018

Den 3. oktober anordnades en nordisk workshop om god datahantering i Stockholm. Workshopen var ett samarrangemang mellan Vetenskapsrådet, NordForsk och NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Fokus för dagen var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskningsdata samt potential för nordiskt samarbete.

Les mer…

Utlysning: Utvikling av et "massivt, åpent nettkurs" (MOOC) om nøytronspredning

Utlysning: Utvikling av et "massivt, åpent nettkurs" (MOOC) om nøytronspredning

20.08.2018

NordForsk utlyser 7 millioner NOK for å organisere et "MOOC" (Massive Open Online Course). Søknadsfrist er 21. september 2018.

Les mer…

Anbudskonkurranse for ny nettløsning for NordForsk og Nordic Innovation

Anbudskonkurranse for ny nettløsning for NordForsk og Nordic Innovation

06.08.2018

NordForsk og Nordic Innovation søker en leverandør for ny, felles publiseringsløsning for sine nettsider.

Les mer…

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her