Nyheter

Nasjonal og internasjonal anerkjennelse for NordAqua-leder

Nasjonal og internasjonal anerkjennelse for NordAqua-leder

16.05.2018

Professor Eva-Mari Aro er valgt som Foreign Associate i National Academy of Sciences og tildelt 2018-prisen i Finnish Academy of Science and Letters.

Les mer…

The Nordic Language Processing Laboratory (NLPL)

The Nordic Language Processing Laboratory (NLPL)

04.05.2018

På Nordic Language Processing Laboratory (NLPL), et nordisk forskningssamarbejde i regi af Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC), arbejder man med at uddanne næste generation af forskere, der arbejder med den sprogteknologi, som danner grundlag for blandt andet Google Translate og Apple’s talegenkendelsesprogram, Siri.

Les mer…

Statistikkbyråene vil gi enklere tilgang til data

Statistikkbyråene vil gi enklere tilgang til data

05.04.2018

I 2015 tildelte NordForsk samarbeidsprosjektet mellom de nordiske statistikkbyråene 14 millioner norske kroner. Prosjektet fikk navnet NordMAN, og hensikten er å etablere en felles nordisk løsning for å gi forskere enklere tilgang til nordiske mikrodata som er samlet inn for statistiske formål, samt en oversikt over eksisterende nordiske registre.

Les mer…

Historisk nordisk satsing på persontilpasset medisin

Historisk nordisk satsing på persontilpasset medisin

23.03.2018

Persontilpasset medisin er et tverrfaglig forskningsfelt som vil stå høyt på den nordiske forsknings-og innovasjonsagendaen i årene som kommer. Innovationsfonden Danmark, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, The Icelandic Centre for Research - RANNÍS, Norges forskningsråd, VINNOVA, og NordForsk har derfor gått sammen om en utlysning som tar sikte på å finansiere nordiske prosjekter som bidrar til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet. Innovations in Personalised Medicine: Towards implementation of personalised medicine in healthcare har et budsjett på 15 millioner euro, og søknadsfristen er 4. september 2018.

Les mer…

Finansierer tre nye prosjekter innen samfunnssikkerhet

Finansierer tre nye prosjekter innen samfunnssikkerhet

19.03.2018

NordForsks styre har besluttet å finansiere tre nye prosjekter i Nordisk program om samfunnssikkerhet med totalt 28,5 millioner norske kroner.

Les mer…

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her