Nyheter

NeIC 2017

NeIC 2017

14.06.2017

Mer enn 200 IT-eksperter, forskere og beslutningstakere innen databehandling og datalagring deltok på NeIC 2017. Arrangementet fant sted i Umeå, Sverige fra 29. mai til 1. juni, og inkluderte både workshops og konferanse med anerkjente foredragsholdere fra akademia og industri.

Les mer…

Utlysning: “The Underpinnings of Nordic Societal Security”

Utlysning: “The Underpinnings of Nordic Societal Security”

01.06.2017

NordForsk utlyser totalt 28,5 millioner NOK til forskningsprosjekter innen samfunnssikkerhet. Søknadsfrist er 20 september 2017.

Les mer…

Ny rapport: Bedre forskningssamarbejde kan understøtte integration og migration i de nordiske lande

Ny rapport: Bedre forskningssamarbejde kan understøtte integration og migration i de nordiske lande

29.03.2017

Migrationsforskning kan være med til at tilvejebringe et bedre vidensgrundlag for beslutningstagere – og oplyse den brede befolkning. Et nyt NordForsk-policy paper kortlægger det aktuelle nordiske integrations- og migrationsforskningslandskab og udpeger tiltag, der kan højne forskningens politiske relevans.

Les mer…

"Migration er dette århundredes vigtigste tema"

"Migration er dette århundredes vigtigste tema"

29.03.2017

Er det relevant for de nordiske lande at have et forskningssamarbejde om migration? Ja, mener Tuomas Martikainen fra Finlands Migrationsinstitut. Han har ledet arbejdet med NordForsks seneste policy paper, en oversigt over eksisterende viden på migrations- og integrationsområdet.

Les mer…

Dårlig integrering truer velferdsmodellen

Dårlig integrering truer velferdsmodellen

29.03.2017

Professor Allan Krasnik frykter et Norden med enorme økonomiske og sosiale problemer hvis integrasjonen av flyktninger og migranter mislykkes. – Den nordiske velferdsmodellen handler om likhet og solidaritet og det er en overhengende risiko for et samfunn preget av ulikhet og konflikt hvis man gir flyktningene dårlige tilbud, hevder professor Krasnik.

Les mer…

Nyhetsbrev
Facebook