Nyheter

Luckor i den nordiska kunskapen om Arktis

Luckor i den nordiska kunskapen om Arktis

21.06.2018

Fler än 60 nordiska och internationella forskare samlade sina krafter under en workshop om Arktis 30–31 maj 2018. Målet med workshopen var att identifiera viktiga forskningsområden, kunskapsluckor och utmaningar inom forskningsfältet. Workshopen arrangerades i samarbete med det svenska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2018, Polarforskningsinstitutet och NordForsk.

Les mer…

NordForsk sætter fokus på ligestilling i akademia på stor europæisk konference

NordForsk sætter fokus på ligestilling i akademia på stor europæisk konference

21.06.2018

I juli måned arrangerer NordForsk en 75 minutter lang session under den store, europæiske forskningskonference ’EuroScience Open Forum’ (ESOF), som afholdes i Toulouse, Frankrig, 9–14. juli 2018. Her præsenteres to NordForsk-finansierede Nordic Centres of Excellence, som forsker i kønsbalance og kvinders underrepræsentation i akademia hvorefter der følges op med en paneldebat, som diskuterer udfordringer og mulige løsninger på området.

Les mer…

Ny rapport sætter fokus på retfærdighed og værdiundervisning i de nordiske uddannelsessystemer

Ny rapport sætter fokus på retfærdighed og værdiundervisning i de nordiske uddannelsessystemer

29.05.2018

NordForsk lancerede Education for Tomorrow-programmet i 2013. Denne rapport opsummerer nøgleresultater fra forskningen i NordForsks Nordic Centre of Excellence, JustEd, og andre forskningsprojekter i programmets første fase og kommer med forslag til tiltag inden for uddannelsespolitik i de nordiske lande.

Les mer…

NordForsk-prosjekt undersøker hva terrorfrykt gjør med deg – og med samfunnet

NordForsk-prosjekt undersøker hva terrorfrykt gjør med deg – og med samfunnet

25.05.2018

Fører trusselen om terror til et styggere, mer hatsk politisk ordskifte og svekket tillit til myndighetene? Det skal forskerne i NordForsk-prosjektet, The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries: An analysis of citizens’ reactions, policy responses and legitimacy, finne ut.

Les mer…

NordForsk vil skabe bro mellem forskning og praktisk læreruddannelse

NordForsk vil skabe bro mellem forskning og praktisk læreruddannelse

24.05.2018

Forskningsprogrammet «Education for Tomorrow» er nu gået ind i fase 2, og i den forbindelse afholdt NordForsk for nylig en kick-off i Oslo under temaet «Bridging research with practice in the area of teaching and learning in new learning environments».

Les mer…

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her