Nyheter

 Nye prosjekter finansieres av Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning

Nye prosjekter finansieres av Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning

22.11.2010

Nordisk Kontaktorgan for Jordbruksforskning (NKJ) besluttet på sitt høstmøte den 15. november 2010 å anbefale to nye nordiske prosjekter og to nye nettverk for finansiering i 2011.

Les mer…

 Nordisk samarbeid engasjerer islendingene

Nordisk samarbeid engasjerer islendingene

10.11.2010

I forbindelse med Nordisk Råds sesjon på Island i forrige uke har islendinger hatt anledning til å delta på en rekke kulturarrangement så vel som faglige møter om nordisk samarbeid. Alle møtene har vært kjennetegnet ved godt oppmøte og et engasjert islandsk publikum. Onsdag morgen ble det blant annet arrangert åpent møte på Nordens hus om hvor og hvordan man kan søke støtte til nyskapning, innovasjon og forskning i de nordiske organisasjoner.

Les mer…

 Ny præsident for Nordisk Råd

Ny præsident for Nordisk Råd

09.11.2010

Henrik Dam Kristensen, tidligere dansk minister, blev valgt som præsident for Nordisk Råd den 4. november på Island. Den nye præsident vil styrke Nordens rolle i Europa og bringe det nordiske samarbejde tættere på borgerne.

Les mer…

 Klimaforskere i nettverk: Sammen er vi sterkere

Klimaforskere i nettverk: Sammen er vi sterkere

02.11.2010

Hensikten med forskernettverkene i Toppforskningsinitiativets delprogram ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer” er blant annet å styrke den nordiske klimaforskningens internasjonale slagkraft. Målet er allerede i sikte, viste nettverkenes kickoff-møte i Oslo i slutten av oktober.

Les mer…

 Nordiska länder i topp internationellt på forskningsområdet

Nordiska länder i topp internationellt på forskningsområdet

01.11.2010

Enligt Forskningsbarometer 2010 ligger de nordiska länderna i den absoluta toppen, både när det gäller publicering av artiklar och erkännande av resultat. Nordiska ministerrådet är samtidigt på väg att påbörja en satsning på att främja nordisk forskning i EU-sammanhang.

Les mer…

Nyhetsbrev
Facebook