Nyheter

 Look to the Nordics!

Look to the Nordics!

14.12.2010

Det finnes gode muligheter for de nordiske landene til å påvirke europeisk forsknings- og innovasjonspolitiske satsinger der hvor vi har en felles nordisk holdning, mener direktøren i NordForsk. I år fyller organisasjonen fem år. Det har skjedd mye på disse fem årene, mener direktør Gunnel Gustafsson.

Les mer…

 Ny generaldirektør i Vetenskapsrådet

Ny generaldirektør i Vetenskapsrådet

09.12.2010

Den svenske regjeringen har i dag utnevnt professor Mille Millnert til ny generaldirektør for Vetenskapsrådet. Millnert er styremedlem i NordForsks styre.

Les mer…

 NordForsk jubileumsmagasin 2010

NordForsk jubileumsmagasin 2010

08.12.2010

NordForsk fyller fem år i 2010, og i den anledning gir vi ut en jubileumsutgave av NordForsk Magasin. Her kan du blant annet lese mer om dette:

Les mer…

 Politisk vilje nødvendig

Politisk vilje nødvendig

08.12.2010

Norden er en samling små land i en stadig mer globalisert verden. Vi lot to personer som har stått sentralt i NordForsk-samarbeidet utveksle synspunkter på om NordForsk kan gjøre en forskjell.

Les mer…

 NORDERA - Erfaringer fra det nordiske samarbeidet

NORDERA - Erfaringer fra det nordiske samarbeidet

01.12.2010

NORDERA-prosjektets sluttkonferanse ble arrangert på Hotel Metropole i Brussel forrige uke. Rundt 120 deltakere fra EU-kommisjonen, de nordiske institusjonene og medlemslandene var samlet for å diskutere hva Europa kan lære av det nordiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet.

Les mer…

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her