Nyheter

 Hva kan Europa lære av det nordiske forskningssamarbeidet?

Hva kan Europa lære av det nordiske forskningssamarbeidet?

23.11.2010

Kan EU lære noe av Nordens erfaringer med forskning og innovasjon? Kan Norden bli en modell for regionalt samarbeid? Dette er noen av spørsmålene som tas opp til debatt på NORDERA-konferansen i Brussel 25. november.

Les mer…

 Nye prosjekter finansieres av Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning

Nye prosjekter finansieres av Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning

22.11.2010

Nordisk Kontaktorgan for Jordbruksforskning (NKJ) besluttet på sitt høstmøte den 15. november 2010 å anbefale to nye nordiske prosjekter og to nye nettverk for finansiering i 2011.

Les mer…

 Nordisk samarbeid engasjerer islendingene

Nordisk samarbeid engasjerer islendingene

10.11.2010

I forbindelse med Nordisk Råds sesjon på Island i forrige uke har islendinger hatt anledning til å delta på en rekke kulturarrangement så vel som faglige møter om nordisk samarbeid. Alle møtene har vært kjennetegnet ved godt oppmøte og et engasjert islandsk publikum. Onsdag morgen ble det blant annet arrangert åpent møte på Nordens hus om hvor og hvordan man kan søke støtte til nyskapning, innovasjon og forskning i de nordiske organisasjoner.

Les mer…

 Ny præsident for Nordisk Råd

Ny præsident for Nordisk Råd

09.11.2010

Henrik Dam Kristensen, tidligere dansk minister, blev valgt som præsident for Nordisk Råd den 4. november på Island. Den nye præsident vil styrke Nordens rolle i Europa og bringe det nordiske samarbejde tættere på borgerne.

Les mer…

 Klimaforskere i nettverk: Sammen er vi sterkere

Klimaforskere i nettverk: Sammen er vi sterkere

02.11.2010

Hensikten med forskernettverkene i Toppforskningsinitiativets delprogram ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer” er blant annet å styrke den nordiske klimaforskningens internasjonale slagkraft. Målet er allerede i sikte, viste nettverkenes kickoff-møte i Oslo i slutten av oktober.

Les mer…

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her