Nyheter

 37 nye forskernettverk

37 nye forskernettverk

20.09.2010

NordForsk gir støtte til 37 nye forskernettverk som starter sitt arbeid høsten 2010. Disse er valgt ut på grunnlag av en ekspertevaluering av totalt 99 søknader som ble mottatt innen søknadsfristen i mars 2010.

Les mer…

 Toppforskningsinitiativet har kommet langt

Toppforskningsinitiativet har kommet langt

17.09.2010

Det er oppsiktsvekkende hvor langt samarbeidet om Toppforskningsinitiativet er kommet, bare to år etter at de nordiske statsministrene ble enige om å sette i gang. Flere framhevet dette under Toppforskningsinitiativets første årskonferanse.

Les mer…

 Hva kan Europa lære av det nordiske forskningssamarbeidet? NORDERA-konferanse 25. november

Hva kan Europa lære av det nordiske forskningssamarbeidet? NORDERA-konferanse 25. november

08.09.2010

Kan Norden bli en modell for regionalt samarbeid? Kan nordiske erfaringer bidra til realiseringen av ERA? Dette er spørsmål som tas opp til debatt på konferansen “A New Deal for ERA. Lessons learnt from Nordic R&I cooperation?“ i Brussel 25.november.

Les mer…

 Fremtiden tilhører de som tenker nytt og våger å satse

Fremtiden tilhører de som tenker nytt og våger å satse

31.08.2010

Erfaringer, fordeler og utfordringer ved PPP PhD-prosjektene sto i sentrum for oppmerksomheten da NordForsk arrangerte en samling for deltakerne i PPP PhD-prosjektene i Oslo 25. august 2010, med Monica Lund og Maria Nilsson fra NordForsk som møteledere.

Les mer…

 Velkommen til Toppforskningsinitiativets årskonferanse 2010, 15.-16. september!

Velkommen til Toppforskningsinitiativets årskonferanse 2010, 15.-16. september!

15.08.2010

Toppforskningsinitiativets første årskonferanse arrangeres i København i september. Denne nordiske storsatsingen på forskning og innovasjon innenfor klima, miljø og energi har vært i gang i litt over ett år. Vi ønsker velkommen til en konferanse som presenterer ulike prosjekter og delprogrammer, den politiske rammen rundt det hele, og det siste nye innenfor Toppforskningsinitiativet!

Les mer…

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her