Nytt fra NordForsk

Ny rapport: Bedre forskningssamarbejde kan understøtte integration og migration i de nordiske lande
Migrationsforskning kan være med til at tilvejebringe et bedre vidensgrundlag for beslutningstagere – og oplyse den brede befolkning. Et nyt NordForsk-policy paper kortlægger det aktuelle nordiske integrations- og migrationsforskningslandskab og udpeger tiltag, der kan højne forskningens politiske relevans.
"Migration er dette århundredes vigtigste tema"
Er det relevant for de nordiske lande at have et forskningssamarbejde om migration? Ja, mener Tuomas Martikainen fra Finlands Migrationsinstitut. Han har ledet arbejdet med NordForsks seneste policy paper, en oversigt over eksisterende viden på migrations- og integrationsområdet.
Dårlig integrering truer velferdsmodellen
Professor Allan Krasnik frykter et Norden med enorme økonomiske og sosiale problemer hvis integrasjonen av flyktninger og migranter mislykkes. – Den nordiske velferdsmodellen handler om likhet og solidaritet og det er en overhengende risiko for et samfunn preget av ulikhet og konflikt hvis man gir flyktningene dårlige tilbud, hevder professor Krasnik.
Utlysning innen nøytronforskning: Internasjonale postdoktorstillinger
NordForsk utlyser 10 millioner NOK til internasjonale postdoktorstillinger innenfor nøytronforskningsprogrammet. Det kan søkes om inntil 2 millioner NOK per stilling. Søknadsfrist er 30. august 2017.
Ny utlysning: Nordic Graduate Education Courses within register-based research
Nordic Graduate Education Courses within register-based research er den femte utlysningen i NordForsks program for helse og velferd. Utlysningens totale budsjett er seks millioner norske kroner, og søknadsfrist er 21.06.2017.
Nyt opslag: 25 millioner NOK udbydes til forskning i nye lærings- og undervisningsmiljøer og -praksisser
NordForsks Education for Tomorrow-program opslår 25 millioner NOK til ét Nordic Centre of Excellence (NCoE), som skal forske i nye lærings- og undervisningsmiljøer og -praksisser.
Ny NordForsk-rapport: Nordic biobanks and registers
NordForsk lanserte nylig en rapport som setter søkelyset på registre og biobanker som forskningsinfrastruktur for forskning innen helse og velferd. Rapporten gir en oversikt over eksisterende kunnskap om forskning som tar i bruk nordiske registre, biobanker og kliniske studier på tvers av grensene i Norden.
67 millioner til syv prosjekter innen registerbasert forskning
NordForsks styre har besluttet å finansiere syv prosjekter innen registerbasert forskning. De 48 søknadene som kom inn ble vurdert av internasjonale eksperter og de utvalgte prosjektene mottar totalt 67 millioner norske kroner. Dette var den fjerde utlysningen innenfor NordForsks Nordisk program for helse og velferd.
Ny rapport fra NordForsk: Ethical review, data protection and biomedical research in the Nordic countries – a legal perspective
Den nyeste rapporten fra NordForsk gir en oversikt over eksisterende lovgivning for innsamling og gjenbruk av helserelaterte persondata innen medisinsk forskning i de nordiske landene.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev
Facebook