Nytt fra NordForsk

Ny rapport: ”Comparing Research in Social Sciences and The Humanities in The Nordic Countries”
Den nye rapport ”Comparing Research in Social Sciences and The Humanities in The Nordic Countries - An Explorative Study” er en supplerende analyse til “Comparing Research at Nordic Higher Education Institutions Using Bibliometric Indicators – Covering the Years 1999-2014”, som blev publiseret i juni 2017. Rapporten undersøger muligheden for at sammenligne publiceringer i de nordiske lande inden for samfundsvidenskab og humaniora.
Bedre programvare fører til bedre forskning
Programvare og datakompetanse er blitt avgjørende på de fleste forskningsområder, men forskere bruker ofte programvare som er unødvendig komplisert eller utvikler egne koder som blir ubegripelige for andre forskere. Men nå er det hjelp å få, i form av workshops som fremmer utviklingen av bedre programvare i forskningsmiljøer over hele Norden.
– NordForsk skal være en synlig og ettertraktet samarbeidspartner
1. januar 2018 tok Arne Flåøyen over direktørstolen i NordForsk. Han kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i det norske Veterinærinstituttet, der han har vært forsker og leder i over 20 år. – Jeg ser på NordForsk som en katalysator for nordisk forskningssamarbeid og mitt mål er å gjøre NordForsk til en enda mer synlig og ettertraktet samarbeidspartner i det nordiske forskningssystemet, sier Arne Flåøyen.
NordForsk finansierer fire internationale postdoc-projekter indenfor neutronforskning
De fire projekter modtager tilsammen næsten otte millioner NOK fra NordForsks program for neutronforskning.
Livreddende system for sikker deling av biomedisinske data
Før: Forskere brukte usikre medier, som USB-stasjoner eller CD-er i rekommanderte postsendinger, når de skulle utveksle sensitive biomedisinske data om folks helse mellom institusjoner eller over landegrenser. Nå: Forskerne kan utveksle data med stor hastighet – og redde flere liv – via en sikker nordisk datadelingstjeneste.
NordForsk skal finansiere seks universitetskonsortier
Under NordForsks nye finansieringsinstrument Nordic University Hubs har seks søknader fått innvilget støtte innenfor en ramme på totalt 180 millioner NOK.
Nyhetsbrev
Facebook