Nytt fra NordForsk

Bygger løsninger i nettskyen for nordiske forskere
Forskere over hele Norden er i ferd med å ta i bruk nye og elastiske nettskyløsninger som gjør det mulig å samarbeide og dele både datasystemer og -ressurser. Prosjektet Glenna har allerede støttet videreutviklingen av én norsk og én dansk sky-tjeneste til grenseoverskridende nordiske tjenester, og flere slike prosjekter er underveis.
«Scenarioer som tidligere har vært utenkelige blir mer og mer sannsynlige»
Hva vil de sosiale konsekvensene av en biobasert økonomi være? Og hvordan vil et biobasert samfunn se ut? Dette var to hovedspørsmål på bioøkonomidagen som ble arrangert av NordForsk og Nordregio på den nordiske paviljongen ved FNs klimapolitiske toppmøte COP23.
NordForsk finansierer tre kurs innen registerbasert forskning
NordForsk finansierer tre kurs med opptil seks millioner norske kroner. Nordic Graduate Education Courses er den femte utlysningen i NordForsks program for helse og velferd.
NordForsk magasin 2017 lansert
Årets NordForsk magasin inneholder blant annet intervjuer med NordForsks avtroppende direktør Gunnel Gustafsson og Norges forskningsråds nye direktør John-Arne Røttingen.
20 millioner NOK til forskning i nye lærings- og undervisningsmiljøer og -praksisser
Det nordiske uddannelsesprogram, Education for Tomorrow, er på vej ind i fase to. I den forbindelse har NordForsk besluttet at finansiere 3 nye projekter sammen med Netherlands Initiative for Education Research (NRO) indenfor opslaget Inclusive Education Across Borders. Projekterne fokuserer på undervisning af børn og studerende med særlige behov, og er et samarbejde mellem forskere fra Norden og Holland.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook