Nytt fra NordForsk

Ledig stilling: seniorrådgiver for forskningspolitikk og finansiering
Har du god forståelse for forskningsfinansiering og interesse for nordisk samarbeid? NordForsk søker en seniorrådgiver for forskningspolitikk og forskningsfinansiering.
Statistikkbyråene vil gi enklere tilgang til data
I 2015 tildelte NordForsk samarbeidsprosjektet mellom de nordiske statistikkbyråene 14 millioner norske kroner. Prosjektet fikk navnet NordMAN, og hensikten er å etablere en felles nordisk løsning for å gi forskere enklere tilgang til nordiske mikrodata som er samlet inn for statistiske formål, samt en oversikt over eksisterende nordiske registre.
Historisk nordisk satsing på persontilpasset medisin
Persontilpasset medisin er et tverrfaglig forskningsfelt som vil stå høyt på den nordiske forsknings-og innovasjonsagendaen i årene som kommer. Innovationsfonden Danmark, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, The Icelandic Centre for Research - RANNÍS, Norges forskningsråd, VINNOVA, og NordForsk har derfor gått sammen om en utlysning som tar sikte på å finansiere nordiske prosjekter som bidrar til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet. Innovations in Personalised Medicine: Towards implementation of personalised medicine in healthcare har et budsjett på 15 millioner euro, og søknadsfristen er 4. september 2018.
Nyhetsbrev
Facebook