Ansatte

Ledelse

Arne Flåøyen

Arne Flåøyen

Direktør

+ 47 482 24 286

Eivind Hovden

Eivind Hovden

Organisasjonssjef

+47 977 58 986

Administrasjon

Sandra Danielsson

Sandra Danielsson

Økonomirådgiver

+47 901 34 794

Stephanie Fjeld

Stephanie Fjeld

Økonomirådgiver

+47 922 38 828

Kati Lehtinen Melbøe

Kati Lehtinen Melbøe

Seniorrådgiver

+47 918 37 784

Marianne Strøm

Marianne Strøm

Praktikant

Lise-Lotte Wallenius

Lise-Lotte Wallenius

Seniorrådgiver

+47 915 81 993

Felles administrasjon for NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning

Mikael Heimonen

Mikael Heimonen

Spesialrådgiver

+47 481 28 436

Haukur Stefánsson

Haukur Stefánsson

Senior administrasjonsrådgiver

+47 930 55 131

Forskningsprogrammer

Siri Bjarnar

Siri Bjarnar

Seniorrådgiver

+47 913 16 554

Sofia Elamson

Sofia Elamson

Rådgiver

+47 47 254 732

Sverker Holmgren

Sverker Holmgren

Programdirektør for Nordisk eVitenskaps Globaliseringsinitiativ (NeGI)

+46 70 425 07 97

Lone Jessen

Lone Jessen

Seniorrådgiver (i foreldrepermisjon)

+47 901 98 037

Kyösti Lempa

Kyösti Lempa

Seniorrådgiver

+47 948 86 536

Marianne Aastebøl Minge

Marianne Aastebøl Minge

Seniorrådgiver

+47 936 02 527

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet

+47 993 80 264

Ida Persson

Ida Persson

Seniorrådgiver (i foreldrepermisjon)

+47 407 24 571

Lotta Strandberg

Lotta Strandberg

Seniorrådgiver

+47 928 36 522

Jostein K. Sundet

Jostein K. Sundet

Seniorrådgiver

+47 996 01 848

Kaisa Vaahtera

Kaisa Vaahtera

Seniorrådgiver

+47 911 48 694

Kommunikasjon

Jakob Chortsen

Jakob Chortsen

Kommunikasjonsrådgiver

+47 411 79 407

Anne Ipsen

Anne Ipsen

Praktikant

+45 28 89 32 69

Tor Martin Nilsen

Tor Martin Nilsen

Senior kommunikasjonsrådgiver

+47 980 36 922

Mia Smeds

Mia Smeds

Senior kommunikasjonsrådgiver TFI/Grønn vekst

+358 445460379

Eivind Sætre

Eivind Sætre

Teamleder kommunikasjon

+47 480 62 833

Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC)

Gudmund Høst

Gudmund Høst

Direktør for Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC)

+47 958 16 846

Kine Nordstokkå

Kine Nordstokkå

Rådgiver

+47 90 81 06 70