Ansatte

Ledelse

Arne Flåøyen

Arne Flåøyen

Direktør

+ 47 482 24 286

Eivind Hovden

Eivind Hovden

Organisasjonssjef

+47 977 58 986

Administrasjon

Jens Begtrup

Jens Begtrup

Seniorrådgiver

+4790261908

Sandra Danielsson

Sandra Danielsson

Økonomirådgiver

+47 901 34 794

Stephanie Fjeld

Stephanie Fjeld

Økonomirådgiver

+47 922 38 828

Kati Lehtinen Melbøe

Kati Lehtinen Melbøe

Seniorrådgiver

+47 918 37 784

Lise-Lotte Wallenius

Lise-Lotte Wallenius

Seniorrådgiver

+47 915 81 993

Felles administrasjon for NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning

Mikael Heimonen

Mikael Heimonen

Økonomisjef

+47 481 28 436

Haukur Stefánsson

Haukur Stefánsson

Senior administrasjonsrådgiver

+47 930 55 131

Emma Tcheng

Emma Tcheng

Administrasjonskoordinator

+358 40 9001313

Forskningsprogrammer

Siri Jørgensen Bjarnar

Siri Jørgensen Bjarnar

Seniorrådgiver

+47 913 16 554

Sverker Holmgren

Sverker Holmgren

Programdirektør for Nordisk eVitenskaps Globaliseringsinitiativ (NeGI)

+46 70 425 07 97

Lone Jessen

Lone Jessen

Seniorrådgiver

+47 901 98 037

Kyösti Lempa

Kyösti Lempa

Seniorrådgiver

+47 948 86 536

Marianne Aastebøl Minge

Marianne Aastebøl Minge

Seniorrådgiver

+47 936 02 527

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet

+47 993 80 264

Kaisa Vaahtera

Kaisa Vaahtera

Seniorrådgiver (i foreldrepermisjon)

+47 911 48 694

Kommunikasjon

Jakob Chortsen

Jakob Chortsen

Kommunikasjonsrådgiver

+47 411 79 407

Tor Martin Nilsen

Tor Martin Nilsen

Senior kommunikasjonsrådgiver

+47 980 36 922

Mia Smeds

Mia Smeds

Kommunikasjonssjef (konstituert)

+358 445460379

Iiris Tarvonen

Iiris Tarvonen

Kommunikasjonsmedarbeider

+358 40 762 2025

Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC)

Gudmund Høst

Gudmund Høst

Direktør for Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC)

+47 958 16 846

Kine Bugge Halvorsen

Kine Bugge Halvorsen

Seniorrådgiver

+47 90 81 06 70