For presse og media

Informasjon og ressurser for presse og media.

Pressebilder

Her finner du bilder av NordForsks direktør Gunnel Gustafsson som fritt kan brukes så lenge NordForsk og fotograf Terje Heiestad krediteres.

Logo og grafisk profil

Her kan du laste ned vår logo og se retningslinjer for NordForsks visuelle identitet.

Logo og grafisk profil - Les mer…