Pressebilder

Her finner du bilder av NordForsks direktør Gunnel Gustafsson som fritt kan brukes så lenge NordForsk og fotograf Terje Heiestad krediteres.