Senior-/spesialrådgiver forskningspolicy

Har du god forståelse for forskningspolicy og interesse for nordisk samarbeid?

NordForsk initierer og administrerer nordisk forskningssamarbeid. I dette arbeidet er vi avhengige av dyktige saksbehandlere som evner å ivareta NordForsks koordinerende rolle og sikre effektiv ressursutnyttelse.

Vi utlyser nå stilling som senior-/spesialrådgiver innen forskningspolicy for å styrke organisasjonens kompetanse om forskningspolicy og nasjonale og nordiske beslutningsprosesser omkring denne. Vi søker deg som kan tilføre et strategisk og overordnet blikk på forskningssamarbeid.

I NordForsk får du mulighet til å bygge nettverk gjennom tett samarbeid med alle de nordiske lands forskningsråd og du får bidra til utvikling av NordForsk som en viktig aktør i nordisk samarbeid.

Du bør ha god erfaring og kjennskap til forskningspolicy fra forskningsråd og/eller departement. Stillingen krever rolle- og prosessforståelse, struktur og nøyaktighet. Vi ser etter deg som trives med å jobbe i et hektisk og internasjonalt miljø, og som har gode samarbeidsevner. Det er et krav med god formuleringsevne på engelsk og et skandinavisk språk.

Som ansatt ved NordForsk vil du bli del av et unikt arbeidsmiljø med flinke kolleger fra samtlige nordiske land. Det må påregnes en viss reisevirksomhet.

Den ledige stillingen er en åremålstilsetting for fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år i tråd med Nordisk Ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i NordForsk. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder, kjønn og nasjonalitet. Arbeidssted er Oslo. Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi v/Siri Skauge, tlf. +47 900 91 224 eller NordForsk v/Harald Botha, tlf +47 975 46 168.

Søknad med CV sendes snarest via "stillinger" på www.visindi.no.