Mandat og strategi

Vedtekter

Vedtektene er bestemt av Nordisk ministerråd og setter rammene for NordForsks aktiviteter.

Les mer…

Strategi

NordForsks strategi for perioden 2015-2018

Les mer…

Styringsdokumenter

Policydokumenter som styrer hvordan NordForsk jobber

Les mer…

Bakgrunn

NordForsk ble opprettet av Nordisk ministerråd i 2005.

Les mer…