Bakgrunn

NordForsk ble opprettet av Nordisk ministerråd i 2005.

Nordisk forskningssamarbeid

Forsknings- og innovasjonssamarbeidet i Norden er delt opp mellom to adskilte men samarbeidende organer; ett for forskning og ett for innovasjon. De to organisasjonene NordForsk og Nordic Innovation ble opprettet for å ivareta hele dette forsknings- og innovasjonsområdet på nordisk nivå. Denne organiseringen har sitt grunnlag i følgende to utredninger fra 2004:

Utgangspunktet for dannelsen av NordForsk var en sammenslåing av aktivitetene i de tidligere organisasjonene Nordisk Forskningspolitisk råd og Nordisk forskerutdanningsakademi (NorFA).

NordForsk tilhører en nordisk familie av organisasjoner og institusjoner, les mer om disse på Nordisk ministerråds sider.