Direktør

NordForsks direktør er Arne Flåøyen.

Arne Flåøyen

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 48224286 
E-mail: