Direktør

NordForsks direktør er professor Gunnel Gustafsson.

Gunnel Gustafsson 3 web, av T.Heiestad

Gunnel Gustafsson satt i NordForsks styre fra organisasjonens opprettelse i 2005 og frem til 2010, da hun overtok rollen som direktør. Hun er professor i statsvitenskap og tidligere visegeneraldirektør i Vetenskapsrådet.

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 469 51 044
E-post: 

 

Se pressebilder av Gunnel Gustafsson