Slik jobber vi

Et nordisk forskningsprogram blir til

Størstedelen av NordForsks virksomhet organiseres gjennom programmer for forsknings- og forskningsinfrastruktursamarbeid. Her kan du lese om hvordan våre programmer blir til og gjennomføres.

Les mer…

Slik finansieres våre aktiviteter

NordForsks aktiviteter finansieres med midler fra nordiske og nasjonale budsjetter.

Les mer…

Nordisk forskningsinfrastruktursamarbejde

Optimale forskningsinfrastrukturer (RI) er en forudsætning for at kunne udføre forskning af højeste kvalitet. Forskningsinfrastrukturer er typisk store investeringer, og samarbejde om RI og e-infrastrukturer med hensyn til brug, adgang og investeringer er derfor en fordel, og særligt oplagt på det nordiske plan.

Les mer…

Styringsdokumenter

Policydokumenter som styrer hvordan NordForsk jobber

Les mer…