Slik jobber vi

Open Invitation

NordForsk Open Invitation är en flexibel mekanism för de nationella forskningsfinansiärerna att sätta agendan för NordForsk. Via Open Invitation inbjuds forskningsfinansiärer att föreslå nya nordiska forskningsprogram eller fortsättning på existerande program som NordForsk administrerar.

Les mer…

Et nordisk forskningsprogram blir til

Størstedelen av NordForsks virksomhet organiseres gjennom programmer for forsknings- og forskningsinfrastruktursamarbeid. Her kan du lese om hvordan våre programmer blir til og gjennomføres.

Les mer…

Slik finansieres våre aktiviteter

NordForsks aktiviteter finansieres med midler fra nordiske og nasjonale budsjetter.

Les mer…

Nordisk forskningsinfrastruktursamarbejde

Optimale forskningsinfrastrukturer (RI) er en forudsætning for at kunne udføre forskning af højeste kvalitet. Forskningsinfrastrukturer er typisk store investeringer, og samarbejde om RI og e-infrastrukturer med hensyn til brug, adgang og investeringer er derfor en fordel, og særligt oplagt på det nordiske plan.

Les mer…

Styringsdokumenter

Policydokumenter som styrer hvordan NordForsk jobber

Les mer…

Klageprocedure hos NordForsk

NordForsk er forpligtet til at arbejde på en åben og ansvarlig måde samt til at levere høj kvalitet og tilbyde tjenester i overensstemmelse med de bedste, internationale praksisser og i henhold til interne procedurer. I tilfælde, hvor en ansøger finder, at NordForsk ikke har handlet i overensstemmelse med denne forpligtelse, er der mulighed for at indgive en officiel klage. Læs mere her (på engelsk).

Les mer…

Åbenheds-policy

Når det gælder åbenhed og transparens, følger NordForsk bestemmelserne i den norske Offentlighedslov.

Les mer…