Nordisk forskningsinfrastruktursamarbejde

Optimale forskningsinfrastrukturer (RI) er en forudsætning for at kunne udføre forskning af højeste kvalitet. Forskningsinfrastrukturer er typisk store investeringer, og samarbejde om RI og e-infrastrukturer med hensyn til brug, adgang og investeringer er derfor en fordel, og særligt oplagt på det nordiske plan.

Målsætninger

Nordisk forskningsinfrastruktursamarbejde er en strategisk prioritet for NordForsk og har til formål at styrke forskningens kvalitet og gennemslagskraft. Fokus er på handlinger, der øger fælles nordisk brug af og adgang til forskningsinfrastrukturer på nationalt, nordisk og internationalt plan.

Baggrund

Fra 2013 til 2017 har en højniveaugruppe rådgivet NordForsk strategisk angående det nordiske forskningsinfrastruktursamarbejde. Højniveaugruppen bestod af:

Lars Börjesson (Sverige), Lars Christensen (Danmark), Paula Eerola (Finland), Ingileif Jónsdóttir (Island), Solveig Flock (Norge), Vigdis Kvalheim (Norge), Juni Palmgren (Sverige), Hans Chang (Holland), Steven Krauwer (Holland), Cherri Pancake (USA).

Tidligere har NordForsks aktiviteter inden for det nordiske forskningsinfrastruktursamarbejde rettet sig efter anbefalinger fra rådgivningsgrupper som NORIA-net The Nordic Research Infrastructure Network (NRIN) og NOS-organisationerne.

Aktiviteter

NeIC

NordForsk huser Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC), en organisation, der støtter udviklingen og driften af højkvalitets-e-infrastrukturløsninger på områder med fællesnordisk interesse. NeIC består af tekniske eksperter fra akademiske supercomputercentre i de nordiske lande.

NeGI

The Nordic eScience Globalisation Initiative, NeGI, arbejder for at fremme nordisk samarbejde om eScience ved fokuserede tiltag inden for eScienceforskning og videregående uddannelse. NeGI deltager også i udviklingen af forskningssamarbejde og Open Science. I 2014 fik tre Nordic Centres of Excellence og tre projekter tildelt midler i NeGI-regi. 

Fællesnordisk program for neutronforskning

Fællesnordisk program for neutronforsknings mål er at øge antallet af forskere i Norden, der kan anvende neutroner til videnskabelige analyser, samt at øge kompetenceniveauet inden for neutronspredning, særligt hos yngre forskere og blandt andre grupper uden stor erfaring på området. Programmet skal støtte langsigtet brug af ESS i Norden. European Spallation Source (ESS) er en af ESFRIs (European Strategy Forum on Research Infrastructures) prioriteter.

NOS-organisationer

NordForsk er sekretariat for Joint Committee of the Nordic Research Councils in the Natural Sciences (NOS-N) og Joint Committee of the Nordic Medical Research Councils (NOS-M). NOS-organisationerne er samarbejdsorganer for de nationale forskningsråd i de nordiske lande, og forskningsinfrastruktur er ofte på dagsordenen.

Forskningsinfrastrukturnetværk

NordForsk har støttet nordiske forskningsinfrastrukturnetværk, der styrker nordisk samarbejde, med specifikke, storstilede internationale forskningsinfrastrukturprojekter, inklusive aktiviteter, der skal øge den nordiske brug af internationale forskningsfaciliteter. Netværkenes målsætning er at fungere som en nordisk platform og dermed facillitere en mere koordineret nordisk deltagelse i internationale forskningsinfrastrukturprojekter. Flere af netværkene har fokuseret på nordisk koordinering omkring ESFRI Roadmap-projekter.

Nordiske netværk målrettet internationale RI-projekter

 1. Kjetil Taskén, Universitetet i Oslo: Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine - coordinated action as a translational research infrastructure
 2. Göran Karlsson, Göteborgs universitet: Nordic NMR Network
 3. Taina Pihlajaniemi, University of Oulu: NorIMM, Nordic Infrastructure for Mouse Models
 4. Sanna Sorvari, University of Helsinki: Research Infrastructure Network for Nordic Atmospheric and Earth System Science
 5. Bente Maegaard, Københavns Universitet: Nordic CLARIN Network
 6. Jón Egill Kristjánsson, Universitetet i Oslo: NordicESM
 7. John Eriksson, Åbo Akademi: Bridging Nordic Imaging - Enabling Discoveries from Atoms to Anatomy
 8. Mikael Elofsson, University of Helsinki: Nordic Chemical Biology Consortium
 9. Tomas Lundqvist, MAX IV and Adrian Rennie, Uppsala universitet: Coordinated and enhanced usage of neutron and synchrotron techniques
 10. Kristian Hveem, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet: Nordic Biobank Initiative
 11. Dag Kiberg, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste: Making Nordic Health Data Visible
 12. Bengt Persson, Linköping universitet: Nordic ELIXIR

Nordiske netværk målrettet internationale RI-projekter

Tor G. Heggberget, Norsk Institutt for Naturforskning: Nordic Lifewatch, 2012-2014

Registre/Biobanker

Nordiske registre og biobanker giver beslutningstagere og andre aktører ny, forskningsbaseret viden, hvis de er ordentligt koordineret. Nordisk registerbaseret forskning har potentialet til at tiltrække international interesse og opnå verdensførende position. Derfor støtter NordForsk aktiviteter, der har som mål at øge brugen af unikke dataregistre og biobanker i og mellem de nordiske lande og dermed styrke nordisk samarbejde om registerbaseret forskning.

Arbejdsgruppen NORIA-net on Registers and Biobanks(2011-2014) fokuserede i publikationen Joint Nordic Registers and Biobanks - A goldmine for health and welfare research på, hvordan man kan overvinde eksisterende forhindringer for den nordiske datadeling, og på måder, man kan forøge koordinationen, der styrker den nordiske registerbaserede forskning. En ny nordisk ekspertgruppe vil få mandat til at fortsætte dette arbejde i 2015.

Bevillinger

NordForsk finansierer nordisk forskningsinfrastruktursamarbejde gennem åbne opslag, der annonceres via NordForsks nyhedsbrev.