Slik finansieres våre aktiviteter

NordForsks aktiviteter finansieres med midler fra nordiske og nasjonale budsjetter.

NordForsk mottar en årlig basisbevilgning fra Nordisk ministerråd på omtrent 120 millioner danske kroner. Budsjettet fastsettes i de årlige budsjettforhandlingene i Nordisk råd og ministerråd.

I utviklingen av våre aktiviteter henter vi inn tilleggsfinansiering fra nasjonale finansieringskilder, som i hovedsak vil være de nordiske forskningsrådene. En tredel av våre aktiviteter finansieres med nordiske midler og to tredeler med nasjonale midler. 

Den nordiske og nasjonale finansieringen samles i en common pot for hvert enkelt forskningsprogram.

Common Pot

Common pot er en finansieringsform hvor landene bidrar med midler til en felles pott. Midlene tildeles forskningsprosjekten som bedømmes å holde den høyeste vitenskapelige kvalitet. Bedømmelsen er basert på fagfelle-evaluering (peer review).

Ofte bruker man betegnelsen real common pot with no fair return, som sikter til at midlene tildeles de beste prosjektene uavhengig av hvor midlene kommer fra.