Tall og fakta

Grunnfinansiering

NordForsk mottar grunnfinansiering fra Nordisk ministerråd på ca. 120 millioner norske kroner per år. 

Medfinansiering

Aktivitetene NordForsk støtter avhenger av medfinansiering fra forskningfinansierende organer i de nordiske landene. I 2017 er medfinansieringen på ca. 215 millioner NOK.

 

 

Nåværende aktiviteter