Europeisk forskningssamarbeid

En rekke policy-strategier, initiativ og finansieringsmekanismer innenfor EU på forsknings- og innovasjonsområdet har relevans for NordForsk. En oversikt over de mest sentrale initiativ finner du her.

JPI Climate

Joint Programming-initiativet JPI Climate fokuserer på samfunnsmessige utfordringer som følge av klimaendringer i form av avansert klimamodellering, samfunnsmessig tilpasning og utforming av klimapolitikk.

Les mer…

ERA - The European Research Area

NordForsk har bidratt i arbeidet med The European Research Area (ERA), som skal styrke forskning og forskningssamarbeid på tvers av landegrensene i Europa.

Les mer…

GENERA – Gender Equality Network in the European Research Area

Gender Equality Network in the European Research Area (GENERA) er et projekt under Horizon 2020, det aktuelle EU-rammeprogram for forskning og innovation.

Les mer…