ERA - The European Research Area

European Research Area er et initiativ som har som målsetning å styrke forskning og forskningssamarbeid på tvers av landegrenser i Europa.

Fra juli 2012 til juni 2015 var NordForsk en av fem organisasjoner på den europeiske arenaen som signerte en felles erklæring om å arbeide sammen for å realisere ERA.

NordForsks strategi 2015-2018 har forsterket ambisjonene med hensyn til nordisk merverdi og samarbeid mellom nordiske forskningsråd og universiteter. NordForsk vil fokusere på å levere nordisk merverdi og nordiske prioriteringer.

Samarbeidet om ERA med de andre medlemsorganisasjonene ga NordForsk informasjon om ERA-saker, mulighet til å delta i diskusjonene om hvordan ERAs målsetninger kan fremmes og til å dele erfaringer med de andre organisasjonene og EU-kommisjonen.

De nordiske forskningsrådene vil fortsette sitt arbeid med ERA gjennom medlemskap i Science Europe og universitetene gjennom European University Association (EUA).

  Video som forklarer ERA

   

  Mer om ERA på Europakommisjonens nettsider

   

  Styringsdokumenter

  Joint Statement on working in partnership in achieving the European Research Area

  Memorandum of Understanding between the European Commission and NordForsk