JPI Climate

Joint Programming-initiativet JPI Climate fokuserer på samfunnsmessige utfordringer som følge av klimaendringer i form av avansert klimamodellering, samfunnsmessig tilpasning og utforming av klimapolitikk.

JPI Climate, tidligere kalt CliK'EU, er et europeisk initiativ som vil fremme koordinering av forskningsfinansiering innenfor klimaområdet. "Klimakunnskap" forstås i vid forstand og inkluderer alle typer av vitenskapelig kunnskap om årsaker og konsekvenser, kostnader, risiko og fordeler av klimaendringene, i tillegg til mulige tiltak.

JPI Climate vil bidra til en koordinert kunnskapsutvikling ved å forbedre den vitenskapelige kompetansen om risikoen ved klimaendringer og alternativer for tilpasning. Denne kunnskapen vil man koble til utformning av en europeisk klimapolitikk om sikkerhet og større investeringer i sektorer som er sårbare for klimaendringer.

Som en del av Toppforskningsinitiativets (TFI) mål om å etablere plattformer for internasjonalt samarbeid, har NordForsk fulgt utviklingen av JPI Climate tett, og er representert som observatør i JPI Climates styre.

JPI Climates fokus er nært knyttet til aktiviteter innenfor TFI. Dermed kan erfaringene fra TFI, spesielt fra delprogrammene Effektstudier og tilpasning til klimaendringer og Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren betraktes som et felles bidrag fra de nordiske landene til JPI Climate. Flere deltakere fra TFIs prosjekter er representert i arbeidsgruppene under JPI Climate.

Les mer på JPI Climates nettsider