NordForsks policy om Open Access

NordForsks styre besluttet i juni 2013 å vedta Science Europe sine prinsipper for Open Access til forskningspublikasjoner, og å videreutvikle NordForsks Open Access-policy i tråd med relevante nasjonale, nordiske og europeiske initiativer. De nordiske landenes forskningsråd er medlemmer i Science Europe.

Her finner du Science Europes Open Access policy-dokument