Nordisk forskningssamarbeid

Nordisk samarbeid om forskning og innovasjon baserer seg på lange tradisjoner og gjensidig tillit. Samarbeidet foregår gjennom en rekke institusjoner og organisasjoner, både på formalisert og ikke-formalisert nivå.

Det offisielle nordiske samarbeidet

Det formaliserte samarbeidet mellom de nordiske landene er blant de eldste og mest omfattende regionale samarbeider i verden. Det bygger på felles verdier og en vilje til å oppnå resultater for å bidra til Nordens utvikling og konkurransekraft.

Les mer…

Nasjonale forskningsråd i Norden

Forskningsrådens uppgift är att främja, stödja och fördela medel till forskning inom sina respektive områden. Forskningrådens uppdrag och deras strategier för sitt arbete finns på deras hemsidor.

Les mer…

NordHorcs og nordiske samarbeidsnemnder

NordHorcs (Nordic Heads of Research Councils), Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS - HS), Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskapelig forskning (NOS-N), og Nordisk samarbeidsnemnd for medisin (NOS - M).

Les mer…

Samarbeid på universitets- og institusjonsnivå

Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS) og Det Nordiske Universitetsadministratorsamarbeidet (NUAS).

Les mer…

NORIA

NORIA er en betegnelse på det nordiske forsknings- og innovasjonsområdet, innført av Nordisk ministerråd i 2004.

Les mer…

Open Access

NordForsk gør nu sammen med syv andre institutioner i Nordisk Ministerråd alle egne publikationer gratis tilgængelig via Open Access-portalen DiVA. På sigt skal alle publikationer, der er støttet af NordForsk, publiceres i Open Access. De andre institutioner er Nordisk Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordisk Ministerråds sekretariat, Nordicom, Nordregio, Nordens Velfærdscenter og Nordic School of Public Health.

Les mer…