Nasjonale forskningsråd i Norden

Forskningsrådens uppgift är att främja, stödja och fördela medel till forskning inom sina respektive områden. Forskningrådens uppdrag och deras strategier för sitt arbete finns på deras hemsidor.