Nasjonale forskningsråd i Norden

Forskningsrådens uppgift är att främja, stödja och fördela medel till forskning inom sina respektive områden. Forskningrådens uppdrag och deras strategier för sitt arbete finns på deras hemsidor.

Sverige

Vetenskapsrådet

Forskningsrådet Formas

Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och velfärd

VINNOVA

Norge

Norges forskningsråd

Danmark

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Det Frie Forskningsråd

Grundforskningsfonden

Innovationsfonden

Styrelsen for Forskning og Uddannelse varetager opgaver, der kræver særlig ekspertise inden for forskning og innovation, videreudvikling af kvalitetsniveauet i dansk forskning, EU- og internationalt samarbejde inden for forskning og forskningsinfrastruktur.

Finland

Finlands Akademi

Tekes

Island

Rannis (Det islandske senter for forskning)

Færøyene

Granskingarráðið (Færøernes Forskningsråd)

Representation i NordForsks styrelse

Vetenskapsrådet, Norges forskningsråd, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Finlands Akademi og Rannis har representanter i NordForsks styrelse.