Samarbeid på universitets- og institusjonsnivå

Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS) og Det Nordiske Universitetsadministratorsamarbeidet (NUAS).

Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS)

Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS) er et samarbeid mellom universitetene i de nordiske landene. Målet med NUS er å fremme samarbeid mellom universitetene og de nasjonale universitetsorganisasjonene i Norden.

Styringsgruppen for NUS består av leder og generalsekretær i de fem nasjonale universitetsorganisasjonene:

Det Nordiske Universitetsadministratorsamarbeidet (NUAS)

NUAS er et samarbeid mellom de nordiske universitetene som har som mål å styrke kontakten og etablere nettverk mellom universitetene på alle administrative nivåer.

NUAS samarbeider med Nordisk ministerråd og andre organisasjoner for å fremme nordisk utdanningsfellesskap.

Les mer om NUAS her

Strategisk analyse av nordisk universitetssamarbeid

NordForsk gjennomfører i 2015 og 2016 en strategisk analyse og evaluering av hvilke områder innen nordisk universitetssamarbeid NordForsk bør prioritere.

Mer informasjon og resultater fra analysearbeidet