NORIA

NORIA er en betegnelse på det nordiske forsknings- og innovasjonsområdet, innført av Nordisk ministerråd i 2004.

Inspirert av EUs begrep ”Det europeiske forskningsområdet” (ERA) innførte man et nordisk motstykke, "Det nordiske forsknings- og innovasjonsrommet" (NORIA), med visjon om at nordisk forskning og innovasjon skal gjøres globalt førende gjennom et styrket nordisk regionalt samarbeid.

Både ERA og NORIA søker å utforme en forsknings- og innovasjonspolitikk som overskrider nasjonale grenser. Les mer om NORIA her

NordForsks NORIA Nettverk (NORIA-net)