Nyheter om Open Access

Nyhetsartikler vi har publisert om Open Access.
Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata
Den 3. oktober anordnades en nordisk workshop om god datahantering i Stockholm. Workshopen var ett samarrangemang mellan Vetenskapsrådet, NordForsk och NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Fokus för dagen var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskningsdata samt potential för nordiskt samarbete.
NordForsk uddeler Open Science-bevillinger som pilotprojekt
To Nordic Centres of Excellence fra NordForsks Arktis-program har fået tildelt ekstra bevillinger for at gennemføre Open Science-pilotprojekter. Bevillingerne er første skridt på vejen mod at implementere Open Science i NordForsks forskningsaktiviteter.
Open Access i Norden – hvor langt er vi nået?
En ny NordForsk-rapport gør status over fri adgang til forskningsdata i Norden, EU og globalt. Finland har iværksat et storstilet og ambitiøst Open Science-initiativ, og også i de andre nordiske lande er der diskussioner og aktiviteter på området. Selvom de nordiske lande gik tidligt i gang med diskussioner om open access, er der stadig lang vej, til der findes etablerede politikker og operationelle initiativer overalt i Norden.
Økende press for å gjennomføre Open Access i Norden
Mange er enige om at resultatene av offentlig finansiert forskning ikke lenger bør gjemmes bak høye betalingsmurer, og det tas stadig nye initiativer for å endre praksisen. Nordisk Ministerråd har bestilt en rapport om Open Access, EU-kommisjonen presser på, og Finland har tatt mål av seg til å bli et internasjonalt fyrtårn på området.
Hvad er status på Open Access til forskningsdata i de nordiske lande?
For at skabe viden og erfaringsudveksling mellem de nordiske lande om de enkelte nationale ståsteder, inviterede NordForsk den 14.-15. august 2014 repræsentanter for Island, Finland, Sverige, Danmark, Norge og EU-Kommissionen til en workshop om Open Access til forskningsdata.
Demokrati eller karriere?
NordForsk arrangerede to debatter om Open Access på ESOF 2014 i København. Fokus var på forskerens ansvar for at formidle sin viden og resultater. Dansk minister for forskning og uddannelse, Sofie Carsten Nielsen, benyttede lejligheden til at offentliggøre en ny dansk strategi for Open Access.
Værsgo – gratis viden til alle
Nordisk Ministerråds nye publikationsportal – norden.diva-portal.org - åbner i dag med omkring 3.000 nordiske publikationer. Her samler Ministerrådets sekretariatet og syv institutioner, bl.a. NordForsk fremover sine publikationer om Norden og nordiske forhold.
Nordisk Ministerråd satser på Open Access
Den viden, Nordisk Ministerråd producerer, skal være tilgængelig for alle. Ambitionen er at øge videnniveauet i politikernes beslutningsgrundlag.
Open Access to Data: Europa på vei mot fri flyt av kunnskap
Hvordan kan vi gjennomføre åpen tilgang til data? Hva er de neste stegene? Disse var noen av kjernespørsmålene som ble tatt opp på et seminar i Brussel 5. februar 2013. NordForsk inviterte da representanter for Europakommisjonen og en rekke forsknings- og vitenskapsorganisasjoner til å diskutere noen av utfordringene ved å gjennomføre Det europeiske forskningsområdet ERA.