Publikationsplatform

Nordisk Ministerråd, herunder NordForsk, har en fælles publikationsplatform, hvor alle publikationer gratis kan downloades.

norden.diva-portal.org er adresssen på Nordisk Ministerråds fælles publikationsplatform! 

Publikationsplatformen indeholder publikationer fra NordForsk, Nordisk InnovationNordisk Ministerråds sekretariatNordisk EnergiforskningNordicomNordic School of Public HealthNordRegio, og Nordisk Velfærdscenter. Hver institution har ansvaret for eget indhold. Henvendelser vedrørende publikationer skal rettes til den respektive institution.

Når man søger publikationer på norden.org, søger man faktisk direkte ned i den fælles publikationsplatform.

Publikationsplatform = Repository

Grundstenen i effektiviseringen og moderniseringen af publiceringen i det nordiske samarbejde er udviklingen af en fælles publikationsplatform – et repository.

Et repository kan beskrives som en velstruktureret, open source baseret publikationsplatform med et webinterface, der kan tilpasses efter egne ønsker. Det skal efterleve de internationale standarder for strukturering af metadata (OAI-PMH), som er anbefalet af COAR (Confederation of Open Access Repositories). 

Følgende institutioner blev inviteret til at give et bud på at etablere en publikationsplatform for Nordisk Ministerråd:

Chalmers Bibliotek, Uppsala universitetsbibliotek/DiVA konsortiet, Lunds universitetsbibliotek, Finlands Nationalbibliotek, BIBSYS (Norge), Tromsø universitetsbibliotek, DTU Bibliotek samt Det Kgl. Bibliotek (Danmark). Efter en grundig bud- og evalueringsproces blev det besluttet at vælge DiVA konsortiet.

DiVA

Publikationsplatformen er placeret på den såkaldte DiVA-platform. DiVA er et repository bygget på åbne systemer (Fedora, Apache Solr og PostGreSQL), interoperabelt (OAI-PMH compliant) og baseret på internationale standarder for repositories. Det drives som et konsortium bestående af mere end 30 universiteter og institutioner (primært i Sverige). Det er udviklet og drevet af Uppsala universitetsbibliotek, som også forestår løbende opdateringer og længeresigtede udviklingsprojekter.

DiVA er siden 2000 løbende blevet udviklet og rummer i dag mere end 100.000 publikationer. I 2013 blev der downloadet 15 millioner publikationer fra DiVA.