Strategiske partnere

NordForsk har knyttet strategiske partnerskap med flere ulike nordiske organer. Dette betyr at vi har et tett samarbeid, og at NordForsk i mange tilfeller håndterer bl.a. administrative oppgaver. Disse samarbeidspartnerne er en del av NordForsks samlede virksomhet.

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

NeIC er en organisasjon som fasiliterer utviklingen av e-Infrastruktur på områder som har felles nordisk interesse.

Les mer…

Nordic Trial Alliance (NTA)

The Nordic Trial Alliance (NTA) is a three-year pilot project established to support clinical multi-centre trials that will help attracting multinational studies to the Nordic region. This is a region with 25 million inhabitants, a well-regulated and transparent health sector and with seamless access to frontline research and innovation.

Les mer…

Nordisk samarbeidsnemnd for medisin (NOS-M)

NOS-M er samarbeidskomitéen for medisinsk forskning i Norden.

Les mer…

Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskapelig forskning (NOS-N)

NOS-N er et samarbeidsorgan for de nordiske naturvitenskapelige forskningsrådene.

Les mer…

Nordisk kommitté för bioetik

Nordisk kommitté för bioetik grundades i 1989 för att befrämja nordiskt samarbete och informationsutbyte inom bioetik mellan forskare, parlamentariker, opinionsbildare och tjänstemän.

Les mer…