Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

NeIC er en organisasjon som fasiliterer utviklingen av e-Infrastruktur på områder som har felles nordisk interesse.

NEICs organisasjon er distribuert, og består av tekniske eksperter fra tungregningssentre (high performance computing) i Norden. Dette samarbeidet startet i 2003, som svar på de nordiske forskningsrådenes beslutning om å bidra til en distribuert infrastruktur for analyse og lagring av data som genereres ved Large Hadron Collider (LHC), CERN.

NeIC ble etablert som en organisatorisk del av NordForsks virksomhet 1. januar 2012.