Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ)

Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ)

NKJ skal fremme og støtte forskning innenfor jorbrukssektoren i Norden.

NKJ ble etablert i 1965 som et kontakt- og samarbeidsorgan for forskningsrådene i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. NKJ er også en drivkraft for fellesnordiske forskningsprosjekter, og har en rådgivningsfunksjon overfor Nordisk ministerråd.

NKJs viktigste interessenter er Nordisk ministerråd, de nasjonale forskningsrådene i Norden og departementer med ansvar for jordbruks- og matforskning, samt nordiske forskere innenfor jordbruk og- matsektoren, skogbruk og fiskeri.

Les mer på NKJs nettsider