Nordisk kommitté för bioetik

Nordisk kommitté för bioetik grundades i 1989 för att befrämja nordiskt samarbete och informationsutbyte inom bioetik mellan forskare, parlamentariker, opinionsbildare och tjänstemän.

Nordisk kommitté för bioetik har som uppgift att främja samarbete mellan de nordiska länderna genom att sammanföra experter från olika områden för att diskutera och analysera bioetiska frågor, i syfte att skapa större medvetenhet och samförstånd samt att befrämja beslutsfattande inom området och internationellt presentera ett nordiskt perspektiv på bioetiska utmaningar.

Nordisk kommitté för bioetik har sedan januari 2014 varit en del av NordForsks verksamhet.

Mer om kommittén

Anmäl dig till NCBios nyhetsbrev för mer information och inbjudningar till framtida händelser