Nordisk samarbeidsnemnd for medisin (NOS-M)

NOS-M er samarbeidskomitéen for medisinsk forskning i Norden.
NOS-M skal fremme nordisk samarbeid på feltet gjennom informasjonsutveksling, koordinering og konkrete nordiske samarbeidsprosjekter. NordForsk fungerer som sekretariat for NOS-M.
Kontaktperson
Maria Nilsson - Seniorrådgiver
Kontaktperson Maria Nilsson
Seniorrådgiver
Work +47 993 80 264