Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskapelig forskning (NOS-N)

NOS-N er et samarbeidsorgan for de nordiske naturvitenskapelige forskningsrådene.

Målet er å styrke naturvitenskapelig forskning i de nordiske landene gjennom samarbeid og koordinering. Formannskapet for dette arbeidet sirkulerer i treårsperioder mellom de nordiske landene. NordForsk har sekretariatsfunksjonen for NOS-N.

Medlemmer

Danmark

  • Professor Mikael Drewsen, Department of Physics and Astronomy, Aarhus University
  • Astrid Gro Pedersen, Officer, Office of the Danish Council for Independent Research, Ministry of Science, Innovation and Higher Education

Finland

  • Professor Reko Leino, Laboratory of Organic Chemistry,  Abo Akademi University, Finland (Chair)
  • Susan Linko, Director, Natural Sciences and Engineering, The Academy of Finland

Island

  • Steinunn S. Jakobsdóttir, Senior Adviser, Division of Science and Innovation, The Icelandic Centre for Research

Norge

  • Professor Inga Berre, Department of Mathematics, University of Bergen
  • Øyvind Pettersen, Special Adviser, Department for Medicine, Natural Sciences and Technology, Division for Science, The Research Council of Norway

Sverige

  • Professor Martin JakobssonDepartment of Geological Sciences, Stockholm University
  • Karin KylbergSenior Research Officer, The Swedish Research Council