Avsluttede programmer

Disse forskningsprogrammene er avluttede og vi arbeider ikke lenger aktivt med dem.

Bærekraftig transport og logistikk

Programmet i bærekraftig transport og logistikk har som målsettingene å møte samfunnsbehov, styrke konkurranseevne, skape kunnskap og bygge sterkere samarbeid mellom samfunn, industri og departementer i en nordisk sammenheng.

Les mer…

Citizens' Services

Citizens' services er et nordisk-baltisk samarbeidsprogram med mål om å utvikle effektive nasjonale offentlige eTjenester for innbyggerne i den nordisk-baltiske regionen.

Les mer…

Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden

Dette programmet tar for seg konsekvensene som klimaendringene har på naturressursene i den nordiske regionen. Resultatene fra programmet skal brukes i utarbeidelsen av en klimapolitikk innenfor dette området.

Les mer…

NCoE-programmet om mat, ernæring og helse

NCoE-programmet om mat, ernæring og helse er en felles satsing for å øke den vitenskapelige kvaliteten og internasjonale synligheten til nordisk forskning innenfor dette feltet.

Les mer…

NCoE-programmet om velferdsforskning

NCoE-programmet om velferdsforskning skal undersøke den historiske utviklingen av den nordiske velferdsmodellen og dennes evne til å tilpasses til et samfunn i endring.

Les mer…

Nordisk-baltisk forsknings- og innovasjonsprogram om Living Labs (LILAN)

Living Labs er en metodologi for brukerdrevet forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og prosesser.

Les mer…

Prosjekter og nettverk

Finn prosjekt