Nyheter fra Nordic eScience Globalisation Initiative (NeGI)

tilbake til programmet

En redningsplanke for arktiske klimadata

29.01.2018

Der indsamles stadig flere klimadata, og mens de mange data giver bedre grundlag for at lave præcise målinger af ændringer i vores klima, kan det ofte være en udfordring at indsamle, behandle og bevare mængderne af data, så de kan komme andre forskere til gode. Det problem forsøger Nordic Centre of Excellence eSTICC at løse I et projekt, som giver klimaforskere og computereksperter mulighed for at arbejde tæt sammen.

Read More…

Nyt mobilspil skal forebygge livmoderhalskræft

28.11.2017

Målet med det nye mobilspil 'FightHPV' er at formidle kompliceret sundhedsinformation om virus og kræft på en letforståelig måde. Håbet er, at øgede kundskaber fører til øget deltagelse i masseundersøgelsen mod livmoderhalskræft. Spillet er udviklet af forskere fra Kreftregisteret i Norge og finansieret af NordForsk igennem et Nordic Centre of Excellence, Nordic Information for Action eScience Centre (NIASC).

Read More…

Att skapa samband inom ett nytt forskningsområde

12.04.2016

Nordic eScience Globalisation Initiative (NeGI) närmar sig sitt formella avslut efter fem år. Vi har pratat med ordföranden för programkommittén, professor Juni Palmgren, om programmets aktiviteter och ambitioner.

Read More…

Uddannelse i e-videnskab styrkes

26.01.2016

Med fem nye bevillinger til forskere, der ønsker at udvikle kurser til forskerstuderende og undervise i dem, styrker Sverige, Norge og Finland sammen med NordForsk faget e-videnskab.

Read More…

Forskere nærmer sig bedre cancerscreeningsmetoder

26.01.2016

Nordic Information for Action eScience Centre (NIASC) arbejder for at forbedre de samfundsmæssige forudsætninger for sundhed i Norden. 12. januar 2016 holdt centret sit tredje årsmøde for at dele erfaringer og status og kigge fremad mod de kommende tre år.

Read More…

Ny plan for fremtidens e-videnskabs- og e-infrastrukturinitiativer

16.09.2015

Nordic eScience Action Plan 2.0 indeholder 10 konkrete bud på initiativer inden for e-videnskab og på e-infrastrukturområdet. Nogle af planens anbefalinger har NordForsk allerede sat i gang via NeGI og NeIC, mens andre anbefalinger kan realiseres i andre fora.

Read More…

PLAN-E vil styrke e-videnskab

19.05.2015

e-videnskab og e-infrastrukturer leverer tilsammen redskaber, som forskere fra alle områder bruger i deres arbejde. De senere år er e-videnskab blevet introduceret på flere og flere fagområder. Udviklingen har behov for at blive styrket, mener organisationen PLAN-E.

Read More…

På vej mod mere individualiserede kræftscreeninger

28.01.2015

Nordic Information for Action eScience Centre (NIASC) har eksisteret i et år og holdt sit årsmøde i Helsinki 15. januar 2015. 44 forskere og forskerstuderende fra otte delprojekter fra syv lande deltog og udvekslede viden, ideer og status.

Read More…

Tre nye escience-projekter finansieret

21.12.2014

Ansøgninger til call’et eScience Tools and Techniques er nu bedømt, og tre projekter modtager hver op til 4 millioner NOK.

Read More…

Hvad er status på Open Access til forskningsdata i de nordiske lande?

02.09.2014

For at skabe viden og erfaringsudveksling mellem de nordiske lande om de enkelte nationale ståsteder, inviterede NordForsk den 14.-15. august 2014 repræsentanter for Island, Finland, Sverige, Danmark, Norge og EU-Kommissionen til en workshop om Open Access til forskningsdata.

Read More…

Fem fase 1-ansøgninger inviteret til at ansøge eScience Tools & Techniques

07.07.2014

Fase 1-ansøgninger til eScience tools & techniques er bedømt, og NordForsk inviterer 5 ud af 10 ansøgere til at indsende fase 2-ansøgning.

Read More…

Tre nye Nordic Centres of Excellence inden for e-videnskab

19.12.2013

NordForsk har oprettet tre nye Nordic Centres of Excellence inden for e-videnskab med fokus på klimaændringer og sundhed. Målet er at skabe gode rammer for, at de allerdygtigste nordiske forskere kan samarbejde langsigtet og skabe banebrydende resultater ved hjælp af moderne databaserede forskningsmetoder.

Read More…

Nordisk eVitenskap høyt på agendaen

09.09.2011

NordForsk starter nå globaliseringsinitiativet eScience for å fremme nordisk samarbeid om eVitenskap. - Det er grunn til å håpe på flotte resultater når de nordiske landene innleder et storstilt samarbeid på området, sier Sverker Holmgren, NordForsks nye programdirektør for initiativet.

Read More…