Nordisk program for neutronforskning

Nordisk program for neutronforskning

Det nordiske forskersamfund har muligheden for at indtage første parket, når European Spallation Source (ESS) indvies i 2019. Men vi må være godt fagligt forberedt, hvis vi skal kunne udnytte de unikke muligheder, forskningsinfrastrukturen til knap 20 milliarder danske kroner i Lund giver. Derfor har NordForsk startet et nordisk program for neutronforskning, som lægger vægt på opbygning af kompetencer.

Målsætning

Programmets mål er at øge antallet af forskere i Norden, der kan anvende neutroner til videnskabelige analyser, samt at øge kompetenceniveauet inden for neutronspredning, særligt hos yngre forskere og blandt andre grupper uden stor erfaring på området.

Programmet skal støtte langsigtet brug af ESS i Norden. European Spallation Source (ESS) er en af ESFRIs (European Strategy Forum on Research Infrastructures) prioriteter.

Baggrund

Fællesnordisk program for neutronforskning er opstået på baggrund af et behov for kompetenceopbygning på området observeret af forskningsfinansierende organer i Danmark, Norge og Sverige.

En bibliometrisk rapport, Nordic Neutron Scattering Communities 2009-2013, udarbejdet af Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet har kortlagt det videnskabelige miljø inden for neutronspredningsforskning i Norden,  Denne viser, at der i tre lande findes både behov og potentiale for styrket samarbejde på området, idet: 

  • vi har tilstrækkelig høj videnskabelig kvalitet og volumen til at igangsætte et program, 
  • neutronforskning er prioriteret i Danmark, Norge og Sverige, 
  • at adgang til ESS vurderes at være vigtigt for udviklingen af det nordiske forskersamfund og dets internationale samarbejde. 

Programkomite

Programkomiteen består af repræsentanter fra de finansierende organisationer:

  • Fredrik Melander, chefkonsulent, Styrelsen for Forskning og Innovation, Danmark, formand  
  • Hanifeh Khayyeri, forskningssekretær, Vetenskapsrådet, Sverige, medlem 
  • Bjørn Jacobsen, spesialrådgiver, Norges forskningsråd, medlem
  • Joakim Amorim, programchef, Stiftelsen för strategisk forskning, Sverige, medlem
  • Paula Eerola, professor, Helsingfors Universitet, observatør 
  • Asdis Jonsdottir, seniorrådgiver, Ministeriet for Uddannelse, Forskning og Kultur, Island, observatør 

Programkomiteen kan indhente faglig rådgivning hos en referencegruppe, som består af repræsentanter fra Dansk Neutron Sprednings Selskab (DANSSK), Norwegian Neutron Scattering Association (NoNSA), Swedish Neutron Scattering Society (SNSS) og European Spallation Source Eric (ESS).

Som en selvstændig, men forstærkende aktivitet til neutronprogrammet finansierer NordForsk et forskernetværk i 2015-2016 for koordineret og øget brug af både neutron- og synkrotronteknikker, med NOK 500 000. Netværket skal koordinere forskere på begge områder, oplære nye brugere og yngre forskere, og tilrettelægge brug af forskningsinfrastruktur uden for Norden.

Finansiering

Programmet har en volumen på cirka 65 MNOK. NordForsk finansierer som udgangspunkt 1/3, mens de deltagende lande finansierer 2/3 tilsammen. Fordelingen er omtrent: Danmark 15 MNOK, NordForsk 21,5 MNOK, Norge 8 MNOK, Sverige 15 MNOK (Vetenskapsrådet) og 6 MNOK (Stiftelsen för strategisk forskning).

Prosjekter

NNSP Capacity Building Networks
Nordic Neutron School: Theory, Experiment, and E-learning
Functional Hydrides - FunHy
The structure of membrane proteins under solution conditions
Antimicrobial Peptides seen by Neutrons: from basic mechanism to the next generation antibiotics
Neutrons For Heat Storage
Water selectivity of aquaporins using neutron scattering
Magnetic Frustration under Pressure
Kontaktperson
Jostein K. Sundet - Seniorrådgiver
Kontaktperson Jostein K. Sundet
Seniorrådgiver
Work +47 996 01 848
Ida Persson - Seniorrådgiver
Kontaktperson Ida Persson
Seniorrådgiver
Work +47 407 24 571