Nordisk program for neutronforskning

Nordisk program for neutronforskning

Det nordiske forskersamfund har muligheden for at indtage første parket, når European Spallation Source (ESS) indvies i 2019. Men vi må være godt fagligt forberedt, hvis vi skal kunne udnytte de unikke muligheder, forskningsinfrastrukturen til knap 20 milliarder danske kroner i Lund giver. Derfor har NordForsk startet et nordisk program for neutronforskning, som lægger vægt på opbygning af kompetencer.

Målsætning

Programmets mål er at øge antallet af forskere i Norden, der kan anvende neutroner til videnskabelige analyser, samt at øge kompetenceniveauet inden for neutronspredning, særligt hos yngre forskere og blandt andre grupper uden stor erfaring på området.

Programmet skal støtte langsigtet brug af ESS i Norden. European Spallation Source (ESS) er en af ESFRIs (European Strategy Forum on Research Infrastructures) prioriteter.

Baggrund

Fællesnordisk program for neutronforskning er opstået på baggrund af et behov for kompetenceopbygning på området observeret af forskningsfinansierende organer i Danmark, Norge og Sverige.

En bibliometrisk rapport udarbejdet af Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet har kortlagt det videnskabelige miljø inden for neutronspredningsforskning i Norden, Nordic Neutron Scattering Communities 2009-2013. Denne viser, at der i tre lande findes både behov og potentiale for styrket samarbejde på området, idet: 

  • vi har tilstrækkelig høj videnskabelig kvalitet og volumen til at igangsætte et program, 
  • neutronforskning er prioriteret i Danmark, Norge og Sverige, 
  • at adgang til ESS vurderes at være vigtigt for udviklingen af det nordiske forskersamfund og dets internationale samarbejde. 

Programkomite

Programkomiteen består af repræsentanter fra de finansierende organisationer:

  • Fredrik Melander, chefkonsulent, Styrelsen for Forskning og Innovation, Danmark, formand 
  • Anette Eleonora Gunnæs, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, Norge, medlem 
  • Camilla Jakobsson, forskningssekretær, Vetenskapsrådet, Sverige, medlem 
  • Johan Holmberg, forskningssekretær, Vetenskapsrådet, Sverige, medlem
  • Joakim Amorin, programchef, Stiftelsen för strategisk forskning, Sverige, medlem
  • Paula Eerola, professor, Helsingfors Universitet, observatør 
  • Asdis Jonsdottir, seniorrådgiver, Ministeriet for Uddannelse, Forskning og Kultur, Island, observatør 

Programkomiteen kan indhente faglig rådgivning hos en referencegruppe, som består af repræsentanter fra Dansk Neutron Sprednings Selskab (DANSSK), Norwegian Neutron Scattering Association (NoNSA), Swedish Neutron Scattering Society (SNSS) og European Spallation Source Eric (ESS).

Proces

Programmet er femårigt med start 2015.

En ansøgning til opslaget Kapacitetsopbygning er i foråret 2016 finansieret med 2 MNOK og gør det muligt for seks netværk at bruge hinandens erfaringer til at blive stærkere på området.

Et opslag til Forskerprojekter og et opslag til en forskerskole blev annonceret i april 2016. Et opslag til postdocmobilitetsstipendier følger i slutningen af 2016 eller i starten af 2017.

Aktiviteter

Programmet finansierer fællesnordiske projekter, som blandt andet forskerskoleaktiviteter, netværk, tilgang til eksisterende neutronkilder, mobilitetstipendier og ph.d.- og postdocstillinger, så Norden kan opbygge kritisk masse inden for højtspecialiserede områder og støtte udviklingen af nye brugere. Aktiviteterne besluttes løbende, så programmet kan reagere på forskersamfundets behov. Aktiviteter og opslag vil optræde på denne side, via NordForsks nyhedsbrev samt i ansøgningsportalen.

Som en selvstændig, men forstærkende aktivitet til neutronprogrammet finansierer NordForsk et forskernetværk i 2015-2016 for koordineret og øget brug af både neutron- og synkrotronteknikker, med NOK 500000. Netværket skal koordinere forskere på begge områder, oplære nye brugere og yngre forskere, og tilrettelægge brug af forskningsinfrastruktur uden for Norden.

Finansiering

Programmet har en volumen på cirka 65 MNOK. NordForsk finansierer som udgangspunkt 1/3, mens de deltagende lande finansierer 2/3 tilsammen. Fordelingen er: Danmark 15 MNOK, NordForsk 21,5 MNOK, Norge 8 MNOK, Sverige 15 MNOK (Vetenskapsrådet) og 6 MNOK (Stiftelsen för strategisk forskning).

Kontaktperson
Unni Rørslett - Seniorrådgiver
Kontaktperson Unni Rørslett
Seniorrådgiver
Work +47 906 86 141
Ida Persson - Rådgiver
Kontaktperson Ida Persson
Rådgiver
Work +47 407 24 571
Jostein K. Sundet - Seniorrådgiver
Kontaktperson Jostein K. Sundet
Seniorrådgiver
Work +47 996 01 848