Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst

Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst

Nordic Innovation, NordForsk og Nordisk energiforskning samarbeider om dette forsknings- og innovasjonsprogrammet, som har som mål å bidra til å framskynde omstillingen mot et bærekraftig nordisk samfunn. Rundt 73 millioner norske kroner vil deles ut til de beste nordiske forsknings- og innovasjonsprosjektene.

De nordiske landene har forpliktet seg til ambisiøse klimamål fram mot 2050 med tanke på å utvikle energieffektive lavkarbonsamfunn. For å nå disse målene trenger vi omfattende grønn omstilling i alle områder av samfunnet og økonomien i Norden. Vi må promotere grønn økonomisk vekst, bærekraft og konkurransedyktighet i både offentlig og privat sektor.

De nordiske landene er kjent for fremragende forskning og ligger alltid blant de beste på innovasjonskåringer. Det gir regionen gode forutsetninger for å utvikle innovative løsninger og politiske råd for å møte mulighetene og utfordringene med å nå de nordiske klimamålene.

NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning, har derfor lansert dette nordiske forsknings- og innovasjonsprogrammet. Programmet etterlyser de beste nordiske innovasjons- og forskningsprosjektene innen grønn vekst, med et totalt budsjett på 73 millioner norske kroner.

Overordnede samarbeidsprosjekter som dekker både forskning og innovasjon oppfordres. Utlysningen er delt i to tematiske deler, som ser etter prosjekter som omhandler:

 1. Samfunnsendringer og framtidsscenarier med fokus på bærekraftig regional utvikling (prosjekter ledet av en forskningsinstitusjon)
 2. Global konkurransekraft og katalysatorer for investeringer og innovasjon i nordiske bedrifter for å dra nytte av den pågående grønne omstillingen (prosjekter ledet av bedrifter eller industri)


Utlysningen tilbyr unike muligheter for forskere og innovatører fra alle de nordiske landene til å bygge på hverandres kompetanser og levere innovative løsninger og politiske råd med større gjennomslagskraft enn hva kunne vært oppnådd på nasjonalt nivå.

Les utlysningen her!

Programkomite

Programkomitéen består av representanter for de finansierende institusjonene:

 • Fridtjof Unander, Executive Director, Research Council of Norway
 • Einar Wilhelmsen, Senior Adviser, Research Council of Norway
 • Tor Mühlbradt, Special Adviser, Innovation Norway
 • Karin Emilsson, Senior Adviser, EMI Innovation and Södra Skogsägarna ekonomisk förening (on behalf of VINNOVA), Sweden,
 • Sverker Sörlin, Professor, KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 • Joan Nymand Larsen, Assistant Professor, University of Akureyri, Iceland
 • Anne-Christine Ritschkoff, Executive Vice President, Technical Research Centre of Finland (VTT)
 • Arja Kallio, Head of Academy Programme Unit, Academy of Finland
 • Flemming Nielsen, Head of Division, Danish Energy Agency

Prosjekter

Fakta om programmet

Budsjett

73 millioner NOK