Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst

Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst

Nordic Innovation, NordForsk og Nordisk energiforskning samarbeider om dette forsknings- og innovasjonsprogrammet, som har som mål å bidra til å framskynde omstillingen mot et bærekraftig nordisk samfunn.

De nordiske landene har forpliktet seg til ambisiøse klimamål fram mot 2050 med tanke på å utvikle energieffektive lavkarbonsamfunn. For å nå disse målene trenger vi omfattende grønn omstilling i alle områder av samfunnet og økonomien i Norden. Vi må promotere grønn økonomisk vekst, bærekraft og konkurransedyktighet i både offentlig og privat sektor.

De nordiske landene er kjent for fremragende forskning og ligger alltid blant de beste på innovasjonskåringer. Det gir regionen gode forutsetninger for å utvikle innovative løsninger og politiske råd for å møte mulighetene og utfordringene med å nå de nordiske klimamålene.

NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning, har derfor lansert dette nordiske forsknings- og innovasjonsprogrammet. 

Programkomité

Programkomitéen består av representanter for de finansierende institusjonene:

  • Fridtjof Unander, Executive Director, Research Council of Norway
  • Einar Wilhelmsen, Senior Adviser, Research Council of Norway
  • Tor Mühlbradt, Special Adviser, Innovation Norway
  • Karin Emilsson, Senior Adviser, EMI Innovation and Södra Skogsägarna ekonomisk förening (on behalf of VINNOVA), Sweden,
  • Sverker Sörlin, Professor, KTH Royal Institute of Technology, Sweden
  • Joan Nymand Larsen, Assistant Professor, University of Akureyri, Iceland
  • Anne-Christine Ritschkoff, Executive Vice President, Technical Research Centre of Finland (VTT)
  • Arja Kallio, Head of Academy Programme Unit, Academy of Finland
  • Flemming Nielsen, Head of Division, Danish Energy Agency

Prosjekter

New Nordic Ways to Green Growth (NOWAGG)
High-Value Products from Lignin
CIRCit – Circular Economy Integration in the Nordic Industry for Enhanced Sustainability and Competitiveness
Where Does the Green Economy Grow? The Geography of Nordic Sustainability Transitions (GONST)
Feather2Feed
Low Temperature Plasma for Chemical Production
Kontaktperson
Lone Jessen - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lone Jessen
Seniorrådgiver
Work +47 901 98 037
Marianne Aastebøl Minge - Seniorrådgiver
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Seniorrådgiver
Work +47 936 02 527
Fakta om programmet

Budsjett

73 millioner NOK