Nordisk-britisk forskningsprogram for migration og integration

Det nordiske initiativ om forskningssamarbejde om migration og integration.

Baggrund

I 2015 og begyndelsen af 2016 udviklede Nordisk Ministerråd idéer til et initiativ om forskningssamarbejde om migration og integration. Sideløbende samlede NordForsk en gruppe af forskere til at diskutere potentiel, nordisk merværdi på området.

I juni 2016 blev NordForsk bedt om at udarbejde en rapport til Nordisk Ministerråd om igangværende migrations- integrationsforskning i de nordiske lande for at identificere kundskabsmangler og nordisk merværdi samt at komme med anbefalinger til nye initiativer. Rapporten blev forelagt NordForsks bestyrelse i marts 2017, som herefter besluttede at lancere et nordisk forskningsprogram om Integration og Migration.

Proces

I løbet af 2018 vil NordForsk annoncere en række opslag knyttet til programmet. Mere information og relevante datoer følger.

Programkomité

  • Maria Lähteenmäki, Professor, University of Eastern Finland, Finland (Formand)
  • Laura Hammond, Reader, Economic and Social Research Council, United Kingdom
  • Thomas Jacobsson, Senior Research Officer, Forte, Sverige
  • Marianne Jensen, Afdelingsdirektør, Norges Forskningsråd
  • Riitta Launonen, Videnskabsrådgiver, Finlands Akademi
  • Kristmundur Þór Ólafsson, Seniorrådgiver, Undervisnings- forsknings- og kulturministeriet, Island
  • Monica Svantesson, Senior Research Officer, Vetenskapsrådet, Sverige
  • Professor Margit Warburg, Københavns Universitet, Danmarks Frie Forskningsfond (observatør)

Finansiering

Programmet har et totalbudget på ca. 70 millioner NOK for perioden 2018-2023 og skal finansiere 5-6 nordiske eller nordisk-britiske forskningsprojekter.

Kontaktperson
Kaisa Vaahtera - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kaisa Vaahtera
Seniorrådgiver
Work +47 911 48 694
Siri Jørgensen Bjarnar - Seniorrådgiver
Kontaktperson Siri Jørgensen Bjarnar
Seniorrådgiver
Work +47 913 16 554