Nordisk-britisk forskningsprogram for migration og integration

Nordisk-britisk forskningsprogram for migration og integration

Formålet med det nordisk-britiske forskningsprogram om migration og integration er at skabe ny viden om migration og integration i Norden og Storbritannien for på den måde at ruste aktører både inden for og uden for akademia til at løse udfordringerne ved øget migration og udnytte de muligheder, som dette medfører.

De seneste årtier har vi været vidne til en betydelig stigning i menneskelig migration af forskellige årsager verden over. Både tidligere migration og den seneste store tilstrømning af flygtninge til Europa har haft betydelige økonomiske, sociopolitiske og kulturelle konsekvenser både i Norden og i andre europæiske lande. Mange europæiske samfund har ændret sig i varierende grad som følge af tvungen og frivillig migration, men de deler alle de samme muligheder og udfordringer med hensyn til integration og bosættelse, adgang til arbejdsmarkeder, sundhedsydelser og uddannelse og så videre.

Mål

Programmet har som mål er at stimulere kundskabsmiljøerne i Norden og Storbritannien til samarbejde for på den måde at se muligheder og udfordringer ved migration og integration. Hovedformålet er at styrke nordisk og britisk forskningssamarbejde og at finansiere fremragende forskning, som har påvirkningskraft både indenfor og udenfor akademia.

Forskningssamarbejde og deling af kundskab mellem de nordiske lande og Storbritannien kan give ny indsigt, som bygger videre på allerede eksisterende viden, for at ruste aktører både inden for og uden for akademia til at løse udfordringerne ved øget migration og udnytte de muligheder, som dette medfører.

Baggrund

I 2015 og begyndelsen af 2016 udviklede Nordisk Ministerråd idéer til et initiativ om forskningssamarbejde om migration og integration. Sideløbende samlede NordForsk en gruppe af forskere til at diskutere potentiel, nordisk merværdi på området.

I juni 2016 blev NordForsk bedt om at udarbejde en rapport til Nordisk Ministerråd om igangværende migrations- integrationsforskning i de nordiske lande for at identificere kundskabsmangler og nordisk merværdi samt at komme med anbefalinger til nye initiativer. Rapporten blev forelagt NordForsks bestyrelse i marts 2017, som herefter besluttede at lancere et nordisk forskningsprogram om Integration og Migration i samarbejde med nationale finansieringspartnere fra Finland, Island, Norge, Sverige og Storbritannien.

Det fælles nordisk-britiske forskningsprogram 'Migration og Integration' blev etableret ud fra den overbevisning, at samarbejde mellem forskere i Norden og Storbritannien kan skabe resultater at samarbejdet mellem forskere i Norden og Storbritannien kan skabe resultater og have en påvirkning af større værdi for de involverede lande, end gennem nationale aktiviteter alene. Eksempler på en sådan type merværdi kan være at bygge kritisk masse, netværk, dele data, infrastrukturer og ressourcer og forbedre videnskabelig ekspertise samt skabe effekt og bidrage til forskningsbaseret politik.

Proces

NordForsk annoncerede et opslag i juni 2018.

Programkomité

  • Maria Lähteenmäki, Professor, University of Eastern Finland, Finland (Formand)
  • Laura Hammond, Reader, Economic and Social Research Council, Part of UK Research and Innovation, United Kingdom
  • Thomas Jacobsson, Senior Research Officer, Forte, Sverige
  • Marianne Jensen, Afdelingsdirektør, Norges Forskningsråd
  • Riitta Launonen, Videnskabsrådgiver, Finlands Akademi
  • Sigrún Ólafsdóttir, seniorrådgiver, Rannís, Island
  • Monica Svantesson, Senior Research Officer, Vetenskapsrådet, Sverige
  • Professor Margit Warburg, Københavns Universitet, Danmarks Frie Forskningsfond (observatør)

Finansiering

Programmet har et totalbudget på ca. 75 millioner NOK for perioden 2018-2023 og skal finansiere 5-6 nordiske eller nordisk-britiske forskningsprojekter.

Kontaktperson
Siri Jørgensen Bjarnar - Seniorrådgiver
Kontaktperson Siri Jørgensen Bjarnar
Seniorrådgiver
Work +47 913 16 554
Lise-Lotte Wallenius - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lise-Lotte Wallenius
Seniorrådgiver
Work +47 915 81 993