Nyheter fra Nordic University Hubs

tilbake til programmet

Nordisk krafttak for utviklingen av persontilpasset medisin

02.03.2018

Det NordForsk-finansierte konsortiet, Nordic POP (Nordic Patient Oriented Products), har fått 42 millioner kroner til utviklingen av nye, persontilpassede medisiner. – Ambisjonen er at regionen vår skal bli ledende i Europa på dette området, sier professor Ingunn Tho ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo til Titan.uio.no

Read More…

NordForsk skal finansiere seks universitetskonsortier

20.12.2017

Under NordForsks nye finansieringsinstrument Nordic University Hubs har seks søknader fått innvilget støtte innenfor en ramme på totalt 180 millioner NOK.

Read More…

Ny utlysning: Nordic University Hubs

02.11.2016

NordForsk utlyser opptil 180 MNOK til universitetssamarbeid i Norden. Utlysningen utgjør samtidig lanseringen av et nytt finansieringsinstrument, Nordic University Hubs.

Read More…