Nyheter fra Nordisk program for tverrfaglig forskning

tilbake til programmet

Utlyser 120 millioner til tverrfaglige forskningsprosjekter

18.06.2019

NordForsks nye program har som målsetting å fremme tverrfaglig forskning av høy kvalitet som kombinerer og integrerer kunnskap fra flere fagområder. Den første utlysningen i Nordisk program for tverrfaglig forskning har et budsjett på totalt 120 millioner norske kroner og søknadsfrist er 13. november 2019.

Read More…