Nordisk-russisk samarbeidsprogram innenfor utdanning og forskning

Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet gir støtte til samarbeid om høyere utdanning og forskning mellom nordiske og russiske institusjoner og organisasjoner. Programmet er basert på felles prioriteringer og finansiering mellom Nordisk ministerråd og russiske utdannings- og forskningsstyresmakter.

Hovedmålet med programmet er å styrke det nordisk-russiske samarbeidet innen utdanning og forskning gjennom mobilitet av lærere, ansatte og studenter, nettverk, felles kurs og andre aktiviteter rettet mot bærekraftig, langsiktig samarbeid.

Programmet er basert på en "Memorandum of Understanding (MoU)" mellom Nordisk ministerråd og Russlands departement for utdanning og forskning

NordForsk administrerer programmets forskningsaktiviteter på vegne av Nordisk ministerråd.

I løpet av våren 2018 vil den nordisk-russiske arbeidsgruppen avgjøre hvilke prosjekter som skal finansieres, der tre millioner DKK vil gå til forlengelse av eksisterende prosjekter og en million NOK til andre felles forskningsaktiviteter.

NordForsk tar over ansvaret for å administrere programmet fra  Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) ettersom alle aktiviteter under programmet i 2018 vil dreie seg om forskning.

Prosjekter

Resource-based Green growth under climate change (ResGreen)
ReiGN in Russia
Critical steps in understanding land surface – atmosphere interactions: from improved knowledge to socioeconomic solutions
Joint CRAICC-PEEX research and education activity
CLINF-R - Epidemiology of infectious diseases in a changing climate with impacts on societies - expansion in Russia
A multidisciplinary approach to anticipate critical regime shifts in ecosystems (TerMARisk)
The role of the Atlantic in constraining Eurasian climate change (TRACE)
Impact of Future Cryospheric Changes on Northen Hemisphere Climate, Green Growth and Society (GREENICE)
Kontaktperson
Lone Jessen - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lone Jessen
Seniorrådgiver
Work +47 901 98 037
Fakta om programmet
Finansiert av:
  • Nordisk ministerråd
  • Ministry of Education and Science of the Russian Federation