Nordisk program om samfunnssikkerhet

Nordisk program om samfunnssikkerhet

Nordisk program om samfunnssikkerhet er et tverrfaglig forskningsprogram som skal skape ny kunnskap om hva som skal til for å sikre trygghet og sikkerhet for innbyggerne i de nordiske landene.

Mål

Målet for det tverrfaglige forskningsprogrammet om samfunnssikkerhet er å skape ny kunnskap om de utfordringene på samfunnssikkerhetsområdet som de nordiske landene står overfor. Disse utfordringene er grunnleggende grenseoverskridende, noe som legger til rette for god nytte av nordisk og internasjonalt samarbeid.

Bakgrunn

Samfunnssikkerhet innebærer et samfunns evne til å opprettholde viktige funksjoner og sikre befolkningens liv, helse og grunnleggende behov og verdier under ekstraordinære situasjoner og kriser. Dette forskningsprogrammet omhandler spørsmål om sårbarhet, motstandskraft og evne til å håndtere slike situasjoner. Det legges også vekt på vår evne til å forhindre og være forberedt, samt vår reaksjon og evne til å komme tilbake til en normaltilstand i ettertid.

De nordiske landene har samarbeidet tett om samfunnssikkerhet i flere tiår. I de senere årene er denne tradisjonen blitt styrket gjennom en rekke politiske initiativ på tvers av landegrensene, som Haga-erklæringen fra 2009 og Nordisk solidaritetserklæring fra 2011. En nordisk ekspertgruppe undersøkte mulighetene for nordisk samarbeid på dette feltet i 2012, og basert på deres anbefalinger ble Nordisk program om samfunnssikkerhet etablert i 2013.

Prosess

Etter programmets første utlysing med søknadsfrist i januar 2014, ble to Nordic Centres of Excellence finansiert med totalt 45 MNOK:

Programmets andre utlysning hadde søknadsfrist i mars 2016. Denne utlysningen var et samarbeid mellom NordForsk, det nederlandske forskningsrådet Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) og Economic and Social Research Council (ESRC) - et av Storbritannias syv forskningsråd. Forskere fra institusjoner i Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia kunne søke om støtte til samarbeidsprosjekter innenfor samfunn, integritet og IKT-sikkerhet. Fire prosjekter ble tildelt totalt 4.2 millioner euro.

 • Police Detectives on the TOR-network (A Study on Tensions Between Privacy and Crime Fighting), prosjektleder: Wouter Stol, Open University, Nederland
 • Taking surveillance apart?: Accountability and Legitimacy of Internet Surveillance and Expanded Investigatory Powers, prosjektleder: Megan O'Neill, University of Dundee, Storbritannia
 • Enablement besides Constraints: Human security and a Cyber Multi-disciplinary framework in the European High North (ECoHuCy), prosjektleder: Kamrul Hossain, University of Lapland, Finland
 • Governance of Health Data in Cyberspace, prosjektleder: Jane Kaye, University of Oxford, Storbritannia

Programkomité

NordForsk administrerer programmet i samarbeid med en programkomité som består av representanter fra de finansierende organisasjonene:

 • Bengt Sundelius, professor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Sverige)
 • Ane Marte Rasmussen , avdelingsdirektør, Norges forskningsråd (leder av programkomitéen)
 • Berit Berg Tjørhom, spesialrådgiver, Norges forskningsråd (Norge)
 • Timo Kolu - Seniorrådgiver - Finlands akademi(Finland)
 • Ivar Johannes Knai, seniorrådgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Norge)
 • Kristmundur Þór Ólafsson, seniorrådgiver, The Icelandic Centre for Research - Rannís (Island)
 • Åsa Fritzon, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Observatør, Sverige)
 • Gabriela Nava, ESRC (Storbritannia) (utlysning om samfunn, integritet og IKT-sikkerhet)
 • Beate Volker, professor, NWO (Nederland) (utlysning om samfunn, integritet og IKT-sikkerhet)

Finansiering

Nordisk program om samfunnssikkerhet finansieres i dag av Finlands Akademi, Icelandic Centre for Research - RANNIS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Sverige), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Norge), og Norges forskningsråd, sammen med NordForsk.

I tillegg til de nordiske bidragsyterne, bidrar ESRC og NWO med midler til utlysningen om samfunn, integritet og IKT-sikkerhet, og er representert i programkomitéen når saker som omhandler denne utlysningen behandles.

Alle aktører bidrar til en felles pott (common pot) for å sikre at den beste forskningen finansieres, uten hensyn til nasjonalitet. 

Prosjekter

Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security (NORDRESS)
Governance of Health Data in Cyberspace
Nordic Centre of Excellence for Security Technologies and Societal Values (NordSTEVA)
Taking surveillance apart?: Accountability and Legitimacy of Internet Surveillance and Expanded Investigatory Powers
Police Detectives on the TOR-network (A Study on Tensions Between Privacy and Crime Fighting)
Enablement besides Constraints: Human security and a Cyber Multi-disciplinary framework in the European High North (ECoHuCy)
Kontaktperson
Lone Jessen - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lone Jessen
Seniorrådgiver
Work +47 901 98 037
Anna Herou - Seniorrådgiver
Kontaktperson Anna Herou
Seniorrådgiver
Work +47 480 63 139